KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Odhady sklizně – operativní zpráva k 15.10.2012

08/11/12
viz. zdroj

Zdroj: ČSÚ

KOMENTÁŘ

Český statistický úřad zpracoval k 15. říjnu 2012 odhady hektarových výnosů a sklizně trvalých travních porostů, lnu setého olejného a zpřesnil odhady kukuřice na zrno, brambor ostatních, cukrovky technické.

Podle odhadu se očekává sklizeň obilovin (základní obiloviny a kukuřice na zrno, ale bez ostatních obilovin) ve výši 6 560 tis. tun při průměrném výnosu 4,58 t/ha. Proti skutečnosti roku 2011 to znamená snížení hektarového výnosu o 1,09 tun a sklizně o 1 710 tis. tun, tj. o 20,7 %. Odhadovaná sklizeň kukuřice na zrno ve výši 804 tis. tun je ve srovnání s loňskou sklizní nižší o 260 tis. tun, tj. o 24,4 %.

Sklizeň brambor za zemědělský sektor při průměrném výnosu 27,77 t/ha se očekává 657 tis. tun (tj. o 18,4 % méně než skutečnost roku 2011). Sklizeň brambor ostatních činí 553 tis. tun a výnos 29,59 t/ha.

Odhadovaná produkce cukrovky technické dosahuje 3 653 tis. tun a je v porovnání se skutečností minulého roku nižší o 246 tis. tun (o 6,3 %). Očekávaný hektarový výnos 59,73 t/ha je o 7,11 tun (o 10,6 %) nižší než v roce minulém.

Poprvé byla v letošním roce odhadována produkce píce z trvalých travních porostů, která dosáhne při očekávaném hektarovém výnosu 3,31 tun 3 203 tis. tun sena, tj. o 29 tis. tun (o 0,9 %) méně než loni. Hektarový výnos semene lnu setého olejného je odhadován na 1,41 t/ha (loni 1,39 t/ha).

Informace dole ke stažení obsahuje:

Metodické vysvětlivky
Komentář

Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 15. 10. 2012
porovnání s výsledky v roce 2011
celkem
kraje 

obiloviny, cukrovka technická
brambory
len olejný, trvalé travní porosty

Informace ze dne 7. 11. 2012 ke stažení