KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr Bendl: Podstatné je nastavení spravedlivých podmínek, které zajistí konkurenceschopnost evropského zemědělství

30/11/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

29.11.2012

Tisková zpráva – Diskuze k vybraným aspektům legislativních návrhů k budoucí podobě Společné zemědělské politiky (SZP) byla předmětem dvoudenního jednání Rady ministrů pro zemědělství a rybářství, které se koná v Bruselu.

Předmětem jednání ministrů byly reformní návrhy k přímým platbám, rozvoji venkova a společné organizaci trhu. Diskuze k těmto tématům se nesla v duchu zatím neuzavřených jednání Evropské rady k otázkám Víceletého finančního rámce EU na roky 2014 – 2020.

„Nebráníme se snížení objemu celkového rozpočtu pro nadcházející období. Podstatná není samotná výše prostředků, ale nastavení spravedlivých podmínek tak, aby bylo možné zajistit konkurenceschopnost evropského modelu zemědělství vůči třetím zemím,“ řekl ministr Bendl s tím, že by zemědělci ze starých a nových zemí Evropské unie měli mít rovnocenné podmínky.

S otázkou konkurenceschopnosti velmi úzce souvisí i obava ČR z navrženého snížení prostředků na politiku rozvoje venkova. „Jsem přesvědčen, že politika rozvoje venkova je prostředkem pro požadovanou větší efektivitu, konkurenceschopnost a modernizaci Společné zemědělské politiky,“ uvedl ministr Petr Bendl.

K tématu rozvoje venkova se rovněž uskutečnilo setkání iniciované rakouskou stranou, jehož výstupem je společná deklarace zainteresovaných států apelující na přehodnocení krácení prostředků navrženého pro tuto oblast.

Dále se jednalo o ozelenění v rámci SZP, jež by do budoucna mělo být součástí přímé platby. Česká agrární diplomacie dlouhodobě prosazuje, aby toto opatření bylo dobrovolné. „Podle našeho názoru by mělo být čistě rozhodnutím zemědělce, jestli bude plnit podmínky ozelenění, a žádat tak o tento druh platby,“ řekl Petr Bendl.

U příležitosti tohoto ministerského setkání český ministr bilaterálně jednal o klíčových otázkách reformy SZP s německou ministryní výživy, zemědělství a ochrany spotřebitele Ilse Aignerovou, francouzským ministrem zemědělství Stéphanem Le Follem
a rovněž s maďarským protějškem,  Sandórem Fazekasem.

Rada na svém jednání schválila také jmenování nového člena Evropské komise, kterým je Tonio Borg. Úřad komisaře pro zdraví a spotřebitelskou politiku přebírá po svém předchůdci Johnu Dallim, který z funkce člena komise před nedávnem odstoupil.

Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe