KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

KURZ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PRO NAKLÁDÁNÍ S PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN PRVNÍHO STUPNĚ

01/11/12
viz. zdroj

Zdroj: OA a SOŠ Zemědělská a ekologická Žatec

KURZ
ODBORNÉ  ZPŮSOBILOSTI PRO NAKLÁDÁNÍ S PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN PRVNÍHO  STUPNĚ

pro pracovníky (traktoristy), kteří se podílejí na přímé aplikaci přípravků, jejich
přepravě, přípravě postřikové jíchy, pro  skladníky a obsluhu mořiček

za účelem získání osvědčení „Odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin prvního stupně“ podle § 86, odst.1 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákona  č. 199/2012 Sb. při respektování vyhlášky Ministerstva  zemědělství č. 206/2012 Sb. o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky.

Kurz proběhne v termínech:

6. prosince 2012,       10. ledna 2013,       24. ledna 2013

na Obchodní akademii a Střední odborné škole zemědělské a ekologické, Žatec, Svatopluka Čecha 1180

pověřené Mze ke konání odborných kurzů k získání znalostí správné praxe v ochraně rostlin.

Cena kurzu:        400,–Kč.

Platba proběhne v hotovosti před zahájením kurzu.

Každý účastník obdrží „Osvědčení I. stupně o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle § 86 odst. l zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů“.

Přihlášky je možné podávat
na e-mailové adrese: bajborova@zemskolazatec.cz,
nebo písemně na adrese Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Svatopluka Čecha 1180, 438 01 Žatec,

Další informace na tel. čísle: 415 740 365

Přílohy:

1. Přihláška pro jednotlivce

2. Přihláška hromadná