KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

KONFERENCE O ZEMĚDĚLSKÉM VYUŽITÍ REKULTIVOVANÝCH OBLASTÍ

12/11/12
viz. zdroj

Konference se koná dne 4.12.2012 od 8,30 hod. na Magistrátu města Mostu (4. patro) ve velké zasedací místnosti

Vážená paní, vážený pane.
 Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci o zemědělském využití rekultivovaných oblastí, která proběhne v úterý 4. prosince 2012 ve velké zasedací místnosti Magistrátu města Most (4. patro).

 Součástí konference bude kromě přednášek také exkurze s průvodcem po rekultivovaných územích v okolí Mostu.

 Akci pořádá agentura TALK pod záštitou ministra zemědělství Petra Bendla a ve spolupráci s Okresní agrární komorou Most, Czech Coal Group a Fakultou životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

 V příloze Vám zasíláme oficiální pozvánku s programem, návratku a mapku s vyznačeným místem konání přednášek, doporučeným parkovištěm a restaurací, kde se bude obědvat.

 Z organizačních důvodů si Vás dovolujeme vyzvat, abyste potvrdili účast v přiložené návratce a označili v ní, kterých částí konference se zamýšlíte zúčastnit (pouze přednášky, pouze exkurze nebo obojí).

 Návratku si, prosím, stáhněte do počítače, vyplňte, uložte a zašlete ji na emailovou adresu oakmo@oakmo.cz  nebo telefonicky potvrďte účast na tel.: 602 341 689 nejpozději do 30. listopadu 2012. Vzhledem k očekávanému zájmu a potřeby občerstvení – oběd, musíme znát počet účastníků. V případě technických problémů s vyplněním návratky prosíme o potvrzení účasti v těle emailu.

 Děkujeme a těšíme se na setkání!

 S pozdravem a přáním hezkého dne

 Ludmila Holadová

  • ředitelka OAK Most
  • Dělnická 33
  • 434 01 Most
  • mobil: 602 341 689

 
Přílohy:

POZVÁNKA NA KONFERENCI 4.12.2012

NÁVRATKA

MAPKA