KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Žádost o vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

16/10/12
viz. zdroj

Zdroj: SRS ČR

Žádost o vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle bodu 1 přechodných ustanovení čl. II zákona č. 199/2012 Sb., kterým se mění mimo jiných také zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Žádost může odborně způsobilá osoba podat na kterémkoliv pracovišti SRS. V případě, že je žádost podána na základě splněných podmínek vzdělání podle § 82 odst. 2 a 5 "zákona", z důvodu ochrany osobních údajů je třeba dodat společně s žádostí originál dokladu o vzdělání k ověření (tedy nutno dodat osobně na příslušném pracovišti SRS). V případě, že odborně způsobilá osoba žádá o vydání osvědčení na základě toho, že již je držitelem osvědčení (bez rozlišení stupně) a žádá tedy pouze o výměnu starého osvědčení za nové osvědčení s rozlišením stupně, stačí zaslat společně s žádostí kopii osvědčení o odborné způsobilosti. Nové osvědčení je nutno převzít osobně na pracovišti, které si odborně způsobilá osoba stanoví v žádosti.

Přílohy: