KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministerstvo životního prostředí připravuje novou legislativu k odpadovému hospodářství

19/10/12
viz. zdroj

Zdroj: www.mzp.cz

Tématem setkání zástupců Ministerstva životního prostředí se zástupci Evropské komise byla budoucnost nakládání s odpadem v České republice. Schůzky se dále zúčastnili zástupci expertní organizace BiPro, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Českého statistického úřadu a Svazu měst a obcí ČR.

 

Zástupci Evropské komise představili témata, na která se bude EK v oblasti odpadů v příštích letech zaměřovat. Jedná o zlepšení nakládání s komunálním odpadem v nových členských státech. Především pak o posun komunálního odpadu a jeho biologicky rozložitelné složky od skládkování směrem k jeho efektivnímu využívání. Zástupci EK zároveň představili nástroje, které mohou sloužit k redukci skládkovaných komunálních odpadů.

 

"Česká republika v současné době připravuje novou legislativu, která se týká odpadů a která by měla platit od roku 2014. Zároveň pracujeme na novém Plánu odpadového hospodářství," říká Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů Ministerstva životního prostředí.

 

Oba připravované dokumenty již zahrnují některé z navrhovaných nástrojů, jako je například navýšení a změna přerozdělování poplatku za skládkování, či povinnost pro obce odděleně sbírat biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu. Zástupci všech institucí se shodli na dalším vývoji. Zástupci EK se seznámili se specifickými podmínkami České republiky pro aplikaci některých navrhovaných nástrojů. Příkladem je velké množství malých obcí na území ČR. Evropská komise bude na základě tohoto jednání pracovat na optimalizaci navrhovaných nástrojů pro podmínky České republiky. Ministerstvo životního prostředí bude na druhé straně informovat EK o postupu přípravy nové legislativy a nastavení cílů pro toky odpadů, jež budou předmětem diskuse během tohoto podzimu.