KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Úroda řepky v Libereckém kraji patří letos k nejlepším v zemi

09/08/12
viz. zdroj

Zdroj: ČTK

Podle informací libereckého pracoviště ministerstva zemědělství se zatím v kraji sklidila bezmála polovina ploch s obilím s průměrným výnosem 4,36 tuny z hektaru. Výjimkou ale nejsou ani výnosy ozimé pšenice kolem sedmi tun z hektaru, což v podhorském kraji léta nikdo nepamatuje. Prakticky sklizený je už ozimý ječmen, který dával v průměru 4,89 tuny z hektaru. Průměrný výnos ozimé pšenice se pohybuje kolem 5,24 tuny, sklizena je zatím polovina výměry. I výkupní ceny obilí podle Teplého rostou. "Za krmnou pšenici se teď platí kolem 5100 korun za tunu," dodal.    

Liberecký kraj nepatří k zemědělským produkčním oblastem. Zemědělská půda tvoří sotva třetinu ze 316.000 hektarů ploch. "Zima a jaro tady ale byly letos přeci jen příznivější než na většině území republiky," poznamenal Teplý. Loňská sklizeň v kraji patřila k těm horším. Obilí se v kraji sklidilo necelých 108.500 tun, což byl čtvrtý nejhorší výsledek za posledních osm let. Letošní první odhady ale počítaly s celkovou sklizní necelých 91.100 tun obilí, což by meziročně představovalo pokles zhruba o 16 procent. U řepky odhadovali zemědělci sklizeň na necelých 16.900 tun, teď to vypadá, že by mohla překročit 19.000 tun.

    Vývoj osevních ploch a sklizně obilovin a řepky v Libereckém kraji:

plodina rok plocha v ha sklizeň v t průměr t/ha
obiloviny 2012 21.057 50.588* 4,36*
  2011 22.269 108.452 5
  2010 21.997 93.375 4,24
  2009 23.464 107.348 4,58
  2008 26.630 129.169 4,85
  2007 26.779 111.769 4,17
  2006 24.641 91.092 3,7
  2005 26.445 113.539 4,29
  2004 25.950 132.325 5,11
         
řepka 2012 6011 18.109** 3,28**
  2011 5274 14.299 2,71
  2010 6070 17.060 2,81
  2009 6258 19.599 3,13
  2008 6360 18.276 2,87
  2007 6987 21.141 3,03
  2006 5781 17.109 2,96
  2005 5051 14.408 2,85
  2004 5230 18.491 3,55

zdroj: MZE    

* k 7. srpnu sklizeno 48,5 pct ploch obilí

**k 7. srpnu sklizeno 91,9 pct ploch řepky