KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Stav sklizně obilovin a řepky k 7.8.2012

09/08/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe

Postup sklizně v ČR.

Žně v ČR v 31. týdnu významně postoupily díky příznivému počasí a jsou již za polovinousklizené osevní plochy. Celkem je sklizeno 765,7 tis. ha obilovin, to představuje 57,87 %. Aktuální výnos obilovin 4,33 t/ha zaostává za výnosem zjištěným v roce 2011 (5,62 t/ha)  o 1,29 t/ha.

 

Ve srovnání s předchozím sklizňovým rokem 2011 byl zaznamenán v minulém týdnu výrazný pokrok ve sklizni základních obilovin. K závěru žní se blíží celá Morava, kde je sklizeno v průměru 80 % ploch. Naopak nejpomaleji probíhají žně v Plzeňském a Jihočeském kraji. V těchto krajích je doposud sklizeno 28 % a 37 % ploch obilovin a 86 % a 92 % ploch řepky. Tyto regiony byly nejvíce postiženy nepříznivými klimatickými podmínkami.

 

Prakticky u konce je sklizeň ozimého ječmene, kde z celkové sklizňové plochy 98,4 tis. ha jeposekáno 94,4 tis. ha. Průměrný výnos ozimého ječmene 4,05 t/ha je nižší o 0,75 t/ha než v roce předcházejícím. Nejvýznamnější obilovina – pšenice ozimá je sklizena na 58 % sklizňových ploch s průměrným výnosem 4,35 t/ha, což je nižší o 1,67 t/ha v porovnání s loňskou sklizní. Celková produkce obilovin zatím dosahuje výše 3 313,9 tis. t.

 

V roce 2011 bylo ke dni 9. 8. sklizeno v ČR celkem 234,4 tis. ha obilovin s produkcí 2 692,5 tis. tun a průměrným výnosem 5,62 t/ha. Nejvíce bylo sklizeno ozimého ječmene 98,4 tis. ha s produkcí 472,3 tis. tun a průměrným výnosem 4,80 t/ha.

 

Řepky bylo k datu 7. 8. sklizeno 92 % ploch (369,4 tis. ha) s průměrným hektarovýmvýnosem 2,76 t/ha.

 

Přílohy
Stav sklizně k 7. 8. 2012  (PDF, 117 KB)
Postup sklizně podle KAZV k 7. 8. 2012  (PDF, 246 KB)