KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Evropská komise je spokojena s kontrolou GMO v ekologickém zemědělství

07/06/12
viz. zdroj

Zdroj: www.agronavigator.cz

 

Evropská komise je názoru, že kontrola zákazu genových technologií v ekologickém zemědělství je bez problémů, velkým nebezpečím je však náhodná přítomnost GMO v krmivech.

(ÚZEI, Agronavigator.cz) – Evropská komise je názoru, že kontrola zákazu genových technologií v ekologickém zemědělství je bez problémů. Nebezpečí kontaminovaných krmiv je však vysoké.

 

To vyplývá z aktuální zprávy Evropské komise k uplatňování eko-nařízení EU (834/2007). Ve zprávě jsou hodnoceny zkušenosti týkající se tohoto eko-nařízení, které nabylo platnosti v roce 2009. Obzvlášť velkým nebezpečím je však podle Komise náhodná přítomnost geneticky modifikovaných organismů v krmivech.

 

V sóje a kukuřici byla v některých případech nalezena velmi malá množství (méně než 0,1 procenta) povolených GMO. Podniky vyvíjejí značné úsilí a provádějí společné iniciativy, aby zabránily náhodné přítomnosti GMO v ekologických produktech, oznámila Komise. Náklady na preventivní opatření přebírají samotné podniky. V některých členských státech existují specifické nástroje pro analýzu rizik a management rizik. Evropská komise oznámila, že vývoj těchto nástrojů sleduje a případně navrhne jejich používání v rámci EU.

 

Pro bioprodukty není plánována žádná prahová hodnota GMO


Co se týká koexistence, poukazuje Komise na zprávu z roku 2009. Z ní vyplývá, že geneticky modifikované organismy pěstování nemodifikovaných plodin prokazatelně neškodily.

 

Výjimku pro použití určité přídatné látky, která je zpravidla vyráběna pomocí genových technologií, např. vitaminu B2 a B12 nebo určitých enzymů, Evropská komise dosud nepovolila. Komise však chce situaci dále sledovat a případně navrhnout vhodné opatření.

 

Vlastní prahovou hodnotu GMO pro bioprodukty s obsahem nižším než 0,9 % GMO, od které musí být konvenční produkty značeny, Komise s ohledem na vyšší náklady a možné zmatky v řadách spotřebitelů neplánuje.