KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zpráva zpravodaje Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu Alberta Desse

23/03/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

 

Tématem budoucnosti Společné zemědělské politiky se aktivně zabývá rovněž Evropský parlament, jemuž byla vstupem Smlouvy o fungování EU v platnost a účinnost přiznána spolurozhodovací pravomoc.

 

Dne 28. 2. 2011 představil zpravodaj Albert Dess na jednání Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu svou zprávu na toto téma a ve dnech 11. – 12. 4. 2011 následně proběhla v rámci výboru diskuse k pozměňovacím návrhům k této zprávě (celkem 1267 návrhů). Pozměňovací návrhy, zaměřené proti cappingu a zpracované ve spolupráci s nevládními organizacemi, uplatnila prostřednictvím svých europoslanců rovněž ČR, nicméně tyto pozměňovací návrhy nebyly v rámci finálních diskusí přijaty. Dne 25. 5. 2011 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu Dessovu zprávu schválil a dne 23. 6. 2011 byla přijata i při hlasování na plenárním zasedání Evropského parlamentu.

 

Přílohy
Zpráva A. Desse  (DOC, 145 KB)