KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vládní výbor pro Evropskou unii přijal Změnu rámcové pozice ČR k rozpočtu EU na léta 2014 až 2020

26/03/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Ministru zemědělství Petru Bendlovi se na jednání výboru podařil prosadit diferencovaný přístup ke snižování výdajů na Společnou zemědělskou politiku (SZP). Výbor pro EU na vládní úrovni, který včera přijal Změnu rámcové pozice ČR k rozpočtu SZP, požadoval původně po Ministerstvu paušální krácení výdajů na SZP.

 

„Vzhledem k ekonomické situaci chápeme, že je nutné podílet se na škrtech. Jsme vládou rozpočtové odpovědnosti, která hledá úspory, k nimž musí přikročit každý resort. Ke snižování výdajů na SZP však musíme přistupovat diferencovaně. Chceme mít možnost určovat, kde úspory v rámci resortu hledat,“ řekl ministr Petr Bendl.

Původně požadovaný paušální způsob byl pro Ministerstvo zemědělství naprosto nepřijatelný, a proto prosazovalo diferencovaný přístup. „Ten nám umožní nejdřív uspořit v přebujelé evropské administrativě, v rezervách a například v tržních opatřeních. Především chceme, aby se tyto nutné škrty co nejméně dotkly budoucích investic našich zemědělců. To je naší prioritou,“ vysvětlil ministr Bendl.

Kvůli struktuře evropského rozpočtu se krácení výrazně týká Ministerstva zemědělství, protože zemědělská kapitola je druhá největší. „Jsem rád, že se mi na vládním výboru podařilo najít potřebný kompromis a že jsem ostatní kolegy přesvědčil, že paušální škrty by mohly výrazně poškodit samotné zemědělce,“ řekl Petr Bendl.

Podle odhadu by ČR v příštím programovacím období 2014 – 2020 mohla dosáhnout na přímé platby v částce zhruba 155 miliard Kč, u rozvoje venkova přibližně na částku 80 miliard Kč.