KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Seznamy výrobců

06/03/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Seznamy jsou platné k 31.12.2011.

 

krmiv a rozmnožovacího materiálu 2011 – ke stažení

 

biopotravin 2011 – ke stažení 

 

faremních zpracovatelů 2011  – ke stažení 

 

ekologických zemědělců 2011 – ke stažení  

 

ekologických včelařů 2011 – ke stažení 

 

dovozců a vývozců z a do 3. zemí 2011 – ke stažení 

 

distributorů 2011 – ke stažení  

 

Celkový seznam osob podnikajících v EZ 2011 – ke stažení