KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Evropská komise: Ministerstvo zemědělství úspěšně čerpá z evropských fondů

09/03/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Operační program rozvoje venkova a multifunkční zemědělství 2004 až 2006 patří z pohledu čerpání fondů Evropské unie v České republice mezi první operační programy, které byly řádně uzavřeny a obdržely od Evropské komise závěrečnou platbu.

 

„Evropská komise tak definitivně potvrdila, že Ministerstvo čerpalo evropské peníze v programovém období 2004 až 2006 úspěšně,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl. V rámci programu bylo v letech 2005 až 2008 proplaceno více než 3 tisíce projektů v celkovém objemu téměř 6,7 miliardy korun veřejných finančních prostředků.

Evropská komise koncem minulého roku zaslala na Ministerstvo financí ČR závěrečnou platbu za Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství ve výši 4 milionů EUR a následně také potvrzení o ukončení tohoto programu v části fondu FIFG (Finanční nástroj pro podporu rybolovu).

Ministerstvo zemědělství své zkušenosti z období 2004 až 2006 převzalo i v současném období 2007 až 2013. „Čerpání je velmi úspěšné, a je proto dobrým předpokladem pro obhajobu finančních prostředků pro české zemědělce a venkov na nové programové období 2014 až 2020. Řadíme se tak mezi nejúspěšnější resorty v čerpání evropských fondů,“ uvedl ministr Bendl.

Pomoc v rámci Operačního programu Zemědělství pro období 2004 až 2006 byla zaměřena hlavně na podporu zemědělství, zpracování zemědělských produktů a na lesní hospodářství, rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání v této oblasti. Jeho cílem bylo například zajištění větší konkurenceschopnosti zemědělství, snižování a odstraňování negativních vlivů zemědělské produkce na životní prostředí a ochrana vod a půdy před znečištěním ze zemědělských zdrojů.

 

Kateřina Böhmová, ředitelka Odboru komunikace MZe