KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Česká akademie zemědělských věd

26/03/12
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

 

Česká akademie zemědělských věd je odbornou institucí téměř  s 90 letou historií trvání  soustřeďující pracovníky zemědělského výzkumu, vývoje a vzdělávání i pracovníky ze zemědělského provozu.

 

Má v současné době 625 členů, reprezentuje však přes 2000 pracovníků v zemědělském výzkumu a školství a další odborníky v zemědělství a je tak nejvýznamnějším reprezentantem zemědělského základního i aplikovaného výzkumu. Rezortní výzkumné instituce (veřejné výzkumné instituce i privátní výzkumné ústavy) se zabývají převážně aplikovaným výzkumem a v tomto dosahují dlouhodobě velmi kvalitních výsledků, nejen ve výsledcích s praktickým využitím (odrůdy, technologie, metodiky, užitné vzory a patenty), ale i v produkci vědeckých a odborných publikací. Zemědělské univerzity pracují převážně v oblasti základního výzkumu.

Základním posláním ČAZV je ovlivňovat vědeckou úroveň výzkumné činnosti a vzdělávání a popularizovat získané vědecké poznatky a přispívat k využití těchto výsledků v praxi. ČAZV vydává a odpovídá za odbornou úroveň jedenácti vědeckých časopisů se zemědělskou tematikou. V současné době 6 z nich má tzv. Impakt faktor, což je významné ocenění úrovně časopisu.

ČAZV se hlásí k tradici a navazuje na činnost Československé akademie zemědělské, která byla zřízena v roce 1924 jako ústřední vědecká zemědělská instituce, podporující badatelskou práci, osvětu a využití vědeckých poznatků v praxi. Československá akademie zemědělská byla třetí nejstarší vědeckou zemědělskou institucí tohoto typu v Evropě (po Švédsku a Francii). Vybudovala Ústřední slovanskou zemědělskou knihovnu (třetí největší v Evropě) nyní Zemědělská a potravinářská knihovna. Česká akademie zemědělských věd  v letošním roce převezme na dva roky předsednictví Evropských zemědělských akademií a v roce 2014 uspořádá celoevropskou konferenci zemědělských akademií u příležitosti 90 let svého založení.