KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin 2012

08/02/12
viz. zdroj

Zdroj: SRS

 

Státní rostlinolékařská správa zveřejnila aktuální Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin v roce 2012.

 

Státní rostlinolékařská správa (dále jen „SRS“) zveřejnila prostřednictvím Věstníku Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin 2012.  „Seznam přináší informace nejen o povolených přípravcích na ochranu rostlin, ale lze v něm nalézt také základní informace o zařazení přípravku z hlediska toxicity a ochrany vodních zdrojů, nebo údaje o osobních ochranných pomůckách pro práci s přípravky na ochranu rostlin“ shrnuje obsah publikace ředitel Státní rostlinolékařské správy pan Zdeněk Mach.

Tímto způsobem SRS splnila zákonnou povinnost zveřejňovat Seznam přípravků a dalších prostředků povolených v České republice. Seznam lze stáhnout v elektronické podobě zde.

Zbyněk Škodáček
tiskový mluvčí SRS