KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nekompetentní politici

27/02/12
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

 

V České republice je dnes 18.200 ha produkčních ovocných sadů. Stavy jsou zhruba o pětinu nižší než v roce 1989, přičemž problém je i v jejich přestárlosti. Zeleninu pěstujeme na desíti tisících hektarech, když koncem devadesátých let minulého století to bylo třikrát tolik. A konečně, nynější plocha chmelnic čítá 5200 ha, což je jen polovina produkčních ploch k roku 1989.

 

Všechny uvedené komodity mají jedno společné, jsou náročné na lidskou práci a jsou sezónní. Tedy jsou náročné na brigádní pracovníky. Ten, kdo má základní povědomí, jak to v zemědělství chodí, ten ví, že manuální práce na poli patří k těm nejnáročnějším. Ten, kdo toho ví o zemědělství víc, tak si jistě vzpomene, že před rokem 1989 a pár let po něm tvořily významnou část sezónních pracovníků v těchto oborech pracovní skupiny ze Slovenska. A konečně ten, kdo ovoce, zeleninu a chmel pěstuje, tak na vlastní kůži poznal, že na ruční práce na pole, často za úpalu nebo za deště, je umění někoho sehnat. A už vůbec ne domácí lidi, dvojnásobně to platí o nezaměstnaných. Proto významnou roli už léta hrají zahraniční dělníci ze třetích zemí, zejména pak z Ukrajiny, bez nich je zbývající produkce uvedených komodit nemyslitelná.

 

U zeleniny jsme soběstační už jenom ze 40 procent. Zřejmě ale už dlouho tuto ostudnou metu neudržíme. Vedení současného ministerstva práce a sociálních věcí totiž rozhodlo, že pracovní povolení pro dělníky z třetích zemí nebude v letošním roce udělovat! Často žehráme na nerovné podmínky, které pro naše zemědělství připravila Evropská unie. Oprávněně. Často jsou ale problémy u nás doma – u nekompetentních a nezodpovědných politiků. Toto je jeden z nich.

Jan Veleba
prezident Agrární komory ČR