KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zákaz prodeje zásilek předpisům neodpovídajících vajec z Polska

20/01/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Podle tiskové zprávy Ministerstva zemědělství ze dne 16. ledna 2012 neodpovídaly tři zásilky vajec z Polska veterinárním předpisům České republiky a požadavkům Evropské unie.

 

Inspektoři Státní veterinární správy České republiky (SVS ČR) nařídili stažení vajec nejasného původu z tržní sítě a zakázali jejich prodej na českém trhu.

 

Další případ zachycení vajec z neobohacených klecí řeší podle odboru komunikace Ministerstva zemědělství Krajská veterinární správa ve Středočeském kraji. Při kontrolách odhalili inspektoři zásilky vajec od dvou polských chovatelů, kteří chovají nosnice jak v obohacených klecích, tak v klecích neobohacených, což nevyhovuje požadavkům příslušné směrnice Evropské unie.

 

Šlo o zásilky vajec dodaných do velkoskladů obchodní společnosti Lidl v Cerhovicích a Brandýse nad Labem. Vejce byly označeny kódem producenta FERMY DROBIU BORKOWSKI Sp. z o. o. z Polska. Zásilka 166 260 vajec byla pozastavena, kontroloři veterinární správy nařídili její stažení z tržní sítě a provozovateli dali možnost  rozhodnout se, jestli zásilku vrátí do místa původu, nebo ji neškodně odstraní.

 

V druhém případě šlo o zásilku vajec dodanou do společnosti EUFI s.r.o., Praha-západ. Producentem byl   "LIM – POL"  Sp. z o.o. Zásilku nejasně deklarovaných 302 400 vajec musí stáhnout z tržní sítě.