KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Rozumná pravidla pro bioplynky

03/01/12
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

 

V osobě nové předsedkyně Energetického regulačního úřadu Ing. Aleny Vitáskové přišla energická žena s velmi dobrou odbornou erudicí a přehledem v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Komunikace, kterou jsme měli s touto důležitou institucí vždy dobrou, pokračuje, a dokonce se prohlubuje.

 

Byl jsem jmenován do poradního sboru předsedkyně a probíhá dobrá a korektní komunikace. Jsem rád, že máme stejný názor na oblast zemědělských bioplynových stanic, které je třeba podporovat. Rozumné „bioplynky“ (rozumná pravidla pro jejich provoz) mohou přispět k návratu rovnováhy do naší krajiny. To znamená snížení ploch obilí, řepky, kukuřice a návrat zelených ploch víceletých pícnin, které budou nově stavěné stanice spotřebovávat. Tím se pomůže všem zemědělcům.

Zemědělské bioplynové stanice je třeba podporovat, ostatní ponechat tržnímu prostředí investorů. V tom smyslu chceme spolupracovat na legislativní úpravě tohoto důležitého sektoru.

Jan Veleba
prezident Agrární komory ČR