KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Přísnější kontroly výrobků na hubení škůdců

30/01/12
viz. zdroj

Zdroj: © Evropská společenství, http://www.europarl.europa.eu/

 

"Biocidy" – od jedů na krysy po dezinfekční prostředky – budou v návaznosti na čtvrteční hlasování Evropského parlamentu podléhat přísnějším bezpečnostním kontrolám.

 

Cílem novelizovaných předpisů je lepší ochrana lidského zdraví a životního prostředí a zároveň zjednodušení povolovacích postupů nezbytných pro uvedení výrobků na trh.

 

"Jsem velmi ráda, že jsme našli vyvážené řešení na zlepšení jak bezpečnostních kontrol, tak povolovacích procesů. Evropané tak budou mít přístup k novým prostředkům na hubení škůdců, které budou bezpečné a účinné," řekla zpravodajka Christa Klass (EPP, DE) poté, co poslanci nové předpisy přijali. Rada, která již předběžně s nařízením vyslovila souhlas, jej ještě musí formálně schválit, aby mohlo vstoupit v platnost.

 

Bezpečnější pohovky

 

Novelizované předpisy uzavřou stávající právní skulinu – nově budou do pravidel a povinného označování zahrnuty ošetřené výrobky jako nábytek ošetřený fungicidy nebo antibakteriální kuchyňské pracovní desky. Na pesticidy používané v zemědělství se budou nadále vztahovat jiné unijní právní předpisy.

 

Omezení nebezpečných látek

 

Nejproblematičtější látky – například ty, které jsou karcinogenní, ovlivňují geny či hormony nebo látky toxické pro reprodukci – by měly být v zásadě zakázány. Členské státy budou moci udělit výjimku pouze v případech, kdy je to nezbytně nutné, například je-li biocid potřebný k ochraně veřejného zdraví. Povolování látek a prodloužení povolení budou podléhat přísnějším lhůtám, zatímco budou hledány bezpečnější alternativy.

 

Kvůli možným rizikům spojených s nanotechnologiemi poslanci prosadili samostatné bezpečnostní kontroly a označování výrobků obsahujících nanomateriály.

 

Otevření trhu

 

Nová pravidla dále harmonizují unijní trh s biocidními výrobky a stanoví lhůty pro posouzení žádostí na jejich povolení. Uznávání povolení členskými státy bude zlepšeno. Od roku 2013 bude postupně zaváděna možnost požádat o povolení na úrovni EU, tak aby do roku 2020 mohla být většina biocidních výrobků povolována na unijní úrovni.

 

Omezení testování na zvířatech

 

Aby se zabránilo opakování testů na zvířatech, budou společnosti výměnou za přiměřenou náhradu povinny sdílet data o testech.

 

Plenární zasedání Životní prostředí − 19-01-2012