KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ověření možnosti ekonomických úspor v provozech BPS ve vztahu ke spotřebě vstupních surovin

19/01/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Ověření možnosti ekonomických úspor v provozech BPS ve vztahu ke spotřebě vstupních surovin

 

Stimulací procesu anaerobní fermentace alginátovým přípravkem z mořské řasy byla v první polovině roku 2011 racionalizována výroba elektrického proudu v BPS typu AgriKomp. Dvoustupňová zemědělská bioplynová stanice měla projektovaný elektrický výkon 750 kW a denní kapacitu výroby 18 000 kWh. Vlivem aplikace přípravku Bio-Algeen WKL klesla spotřeba organické sušiny v březnu o 2,6 %, v dubnu o 4,7 %, v květnu o 6,1 % a v červnu o 7,9 %. Každodenní přídavky alginátu posunovaly proces anaerobní digesce do nové dynamické rovnováhy. Úspora spotřeby kukuřičné siláže odpovídající úspoře organické sušiny: březen 34,8 t, duben 62,3 t, květen 80,4 t a červen 104,7 t. Racionalizace výroby elektřiny přinesla provozní zisk v březnu 1 617 Kč, v dubnu 19 719 Kč, v květnu 51 850 Kč a v červnu 60 534 Kč.

 

Přílohy:


Ověření možnosti ekonomických úspor v provozech BPS ve vztahu ke spotřebě vstupních surovin.doc  (DOC, 4 MB)