KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nový veletrh BIOMASA na brněnském výstavišti

10/01/12
viz. zdroj

Zdroj: www.BVV.cz

 

Brno 13.prosince 2011 Trojici brněnských agrárních veletrhů TECHAGRO, ANIMAL VETEX a  SILVA REGINA rozšíří zcela nový veletrh BIOMASA zaměřený na obnovitelné zdroje energie v zemědělství a lesnictví. Čtyřlístek veletrhů se v Brně uskuteční 31.3. – 4.4. 2012.

 

Téma obnovitelných zdrojů je součástí doprovodného programu veletrhu TECHAGRO již od roku 2006. Využívání alternativních zdrojů energií, zejména pak energetické využívání zbytkové i záměrně pěstované biomasy je celosvětově dlouhodobě aktuální a zájem ze strany firem i návštěvníků se rok od roku zvyšuje, proto došlo k rozhodnutí obor BIOMASA povýšit na samostatný veletrh. Důležitá je přitom časová souběžnost s veletrhy TECHAGRO a SILVA REGINA, se kterými má „společného jmenovatele“ – obhospodařování krajiny a využívání přírodních zdrojů.

Návštěvníkům by měl nový veletrh umožnit seznámit se na jednom místě s celými technologickými řetězci od získávání zbytkové biomasy, či jejího záměrného pěstování, přes její úpravu, dopravu a skladování až k vlastnímu energetickému využití. Rámec tradičního mezinárodního veletrhu přitom dává šanci na srovnávání na širší, než národní úrovni. Pro vystavovatele by mělo být hlavní výhodou prezentovat na jednom místě a ve stejný čas exponáty či know-how, které jsou součástí zemědělských či lesnických technologií a současně akcentují možnosti energetického využití biomasy.   

 

Stroje a technologie v chodu


Návštěvníky všech veletrhů vždy přitahují ty exponáty, které jsou v činnosti a umožňují tak získání jasné představy o jejich funkci. Proto budou součástí veletrhu BIOMASA nejen expozice vystavovatelů v pavilonu P, ale i venkovní prezentace chodu ucelených technologických řetězců, a to v časové posloupnosti, jak na sebe v provozu navazují. Divácky nejatraktivnější jsou vždy ukázky štěpkování a drcení klestu a pilařských odpadů. K vidění budou i ukázky řezání a štípání palivového dříví, briketování a peletování dřevních a rostlinných materiálů atd.

 

Jedním z organizátorů nového veletrhu je i Prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc. emeritní profesor  Mendelovy Univerzity v Brně, významně se podílí na organizaci odborných seminářů a workshopů v průběhu veletrhu. Dle jeho slov bude zaměření doprovodného programu Biomasa pestré a záměrně nebude vyzdvihnuto pouze jediné téma. „Počítáme s tím, že vystoupení budou věnována různým tématům, od všeobecných informací na národní úrovni, přes prezentaci praktických zkušeností, až k novým teoretickým poznatkům. Velké úsilí věnujeme získání zahraničních přednášejících, pro názorné srovnání úrovně bioenergetiky u nás a našich sousedů. Pestrost témat tak každému zájemci o doprovodný program umožní, aby si podle rozvrhu přednášek vybral, z jeho pohledu ideální den pro návštěvu Brna“, upřesnil profesor Simanov.