KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Komise pro SDO pšenice ozimé doporučuje odrůdy k výsevu

19/09/11
viz. zdroj

Zdroj: www.ukzus.cz

 

Autoři: Ing. Vladimíra Horáková a kolektiv

 

Pokusy pro SDO byly ve sklizňovém roce 2011 založeny na 24 lokalitách. Ve dvou variantách ošetřování bylo zkoušeno šest odrůd v raném sortimentu a dvacet jedna odrůd v základním sortimentu. Průměrné dosažené výnosy v ošetřené variantě pěstování byly druhé nejvyšší za rekordním rokem 2004.

Které faktory nejvíce ovlivnily stav porostů a přispěly k letošním nadprůměrným výnosům? Podzimní vývoj porostů byl ve srovnání s minulými ročníky pomalý. Měsíce září i říjen byly chladnější a i přes teplotně nadprůměrný listopad většina porostů odnožovala až v průběhu zimy a na jaře. I přes velmi studený prosinec a mírný výskyt plísně sněžné nedošlo k výraznému poškození porostů vyzimováním. Extrémní teploty v dubnu spolu s nedostatkem srážek, především v Čechách, vedly ke zkrácení výšky rostlin a redukci odnoží, což se příznivě projevilo v nižší úrovni poléhání. Srážky v červnu a červenci, v době nalévání zrna, měly pozitivní vliv na hmotnost tisíce zrn, která se hlavním dílem podílela na vysoké úrovni letošních výnosů.

Nejvýznamnější chorobou byla v letošním roce rez pšeničná, která na lokalitách v kukuřičné a řepařské oblasti silně zredukovala výnosy citlivých odrůd v neošetřené variantě pěstování. Letošní rok se proto zařadil k ročníkům s nejvyšším nárůstem výnosů po ošetření fungicidy.

Srážky v poslední červencové dekádě a v první polovině srpna, obdobně jako v minulém roce, zkomplikovaly průběh žňových prací a negativně ovlivnily jakost sklizeného zrna. U pozdě sklizených porostů jsou problémy s číslem poklesu a objemovou hmotností. Úroveň obsahu dusíkatých látek je s ohledem na vysoké výnosy ve srovnání s minulým ročníkem nižší.

Aktuální výnosy odrůd dosažené na jednotlivých lokalitách v ošetřené i neošetřené variantě pěstování, průměrné výnosy v letech 2008–2011 podle zařazení do zemědělských výrobních oblastí a úroveň základních kvalitativních parametrů z vybraných lokalit jsou umístěné na webových stránkách ÚKZÚZ (www.ukzuz.cz) nebo Agrární komory ČR (www.apic-ak.cz).

 

Komise pro SDO pšenice na základě výsledků za období 2007-2010 s přihlédnutím k výsledkům ze sklizně 2011 doporučuje pro zásev 2012 níže uvedené odrůdy.

Více informací

 

Další informace k SDO