KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výnosy všech základních obilovin vyšší než loni 11.8. 2011

12/08/11
viz. zdroj

Zdroj: ČSÚ 11.8.2011

 

Odhady sklizní – červenec 2011 

Podle druhého letošního odhadu hektarových výnosů k 15. červenci předpokládá ČSÚ sklizeň základních obilovin ve výši 6 567 tis. tun zrna. V porovnání s červnovým odhadem to znamená zvýšení o 20 tis. tun (o 0,3 %). Odhad sklizně řepky se naopak proti červnu o 20 tis. tun (o 1,9 %) snížil na 1 036 tis. tun.

 

Deštivé počasí způsobuje zpožďování sklizně a při obdobném množství srážek v dalším průběhu léta může negativně ovlivnit především kvalitu úrody.

 

 


 

 

Červencový odhad sklizně základních obilovin 6 567 tis. tun je vyšší proti výsledkům sklizně loňského roku o 394 tis. tun (o 6,4 %). Osevní plocha základních obilovin se proti roku 2010 snížila minimálně, o 0,1 %, očekávaný hektarový výnos 4,87 t/ha je však o 6,6 % vyšší než v roce 2010.

 

U pšenice ozimé se očekává sklizeň 4 227 tis. tun, jedná se o meziroční zvýšení úrody o 5,9 %. Vyšší sklizeň je odhadována i u ječmene jarního (druhá nejrozšířenější obilovina), jehož úroda ve výši 1 205 tis. tun představuje nárůst o 10,7 % proti loňsku. Hektarový výnos pšenice ozimé je odhadován na 5,25 tun (loni 5,08 tun), ječmene jarního na 4,43 tuny (loni 3,91 tuny).

 

V letošním roce se očekávají vyšší výnosy i dalších druhů základních obilovin v porovnání s rokem 2010. Oves s 3,40 t/ha zaznamenal nejvyšší nárůst výnosu (o 28,8 %) a jeho předpokládaná úroda dosáhne 154 tis. tun (o 11,3 % více než loni). Druhý nejvyšší přírůstek výnosu je indikován u pšenice jarní, 4,11 t/ha znamená nárůst o 17,1 %. Spolu s rozšířením osevní plochy o 19,3 %, dosáhne meziročního navýšení sklizně o 67 tis. tun (o 39,9 %).

 

Produkce řepky se očekává při předpokládaném hektarovém výnosu 2,77 tun (loni 2,83 tuny) ve výši 1 036 tis. tun, tj. o 0,6 % méně než loni. Pokles zapříčiněný snížením hektarových výnosů o 2,1 %, je částečně nahrazen zvýšením osevní plochy o 5 tis. ha (o 1,2 %).

 

Odhadovaná produkce máku 24 tis. tun je proti loňsku o 1,7% vyšší. Výrazný pokles osevní plochy na 31 tis. ha (o 38,4 %) je kompenzován vyšším odhadovaným výnosem 0,76 t/ha (zvýšení o 65,2 %).

 

Podrobnější informace – též v regionálním členění – zabývající se i odhady hektarových výnosů a sklizní raných brambor, hrachu setého, vybraných druhů ovoce a zeleniny jsou uvedeny v navazující publikaci Prognóza sklizní – operativní zpráva za červenec.

 

 


 

Metodické poznámky:

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz Zdroj dat: výběrové zjišťování ČSÚ u ekonomických subjektů hospodařících na zemědělské půdě Termín ukončení sběru dat: 15. 7. 2011 Termín ukončení zpracování: 10. 8. 2011 Navazující publikace: Prognóza sklizní – operativní zpráva za červenec (obsahuje podrobnější informace zabývající se odhady hektarových výnosů a sklizní vybraných druhů ovoce a raných brambor – též na http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/2111-11 Postup zpřesnění: Další prognózu hektarových výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin podle stavu k 15. 8. 2011 zveřejní Český statistický úřad 8. 9. 2011.

 

Příloha:


Tab. 1 
Odhady výnosů a sklizní (vybrané zemědělské plodiny, absolutně, indexy)