KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

OHLÁŠENÍ VYŠŠÍ MOCI – VÝJIMEČNÝCH OKOLNOSTÍ

27/07/11
viz. zdroj

Zdroj: OAK Most

Všem zemědělcům OAK Most – Teplice

Věc: Ohlášení vyšší moci – výjimečných okolností

     Vážení přátelé,
v důsledku letošních nepříznivých klimatických podmínek nebude zřejmě dodržen termín první seče travních porostů do 31.7.2011.

     Z tohoto důvodu je nutné zaslat na RO – SZIF v Ústí nad Labem – Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem ohlášení vyšší moci – výjimečných okolností, který v příloze přikládáme.

     V příloze uveďte, kterých půdních bloků p. č. se tato problematika týká, výměry a předpokládány termín sklizně (asi do 31.8.2011).
Doklady o naměřených srážkách od HMÚ v Ústí nad Labem zajistí předseda KAK ÚK pan Ing. František Loudát, který tuto záležitost vyřizuje od HMÚ za celý kraj.

     Termín předložení žádosti (zaslání) musí být nejpozději do 31.7.2011!

     S pozdravem

     Ludmila Holadová
     předsedkyně představenstva
     OAK Most – Teplice

PŘÍLOHA 1 . FORMULÁŘ – Ohlášení vyšší moci