KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

EP našel způsob pro uvolnění peněz českým regionům zasaženým povodněmi v 2010

13/07/11
viz. zdroj

Zdroj: www.europarl.europa.eu/cs

 

Parlament dal zelenou rychlému uvolnění prostředků z Fondu solidarity na pomoc zemím těžce zasažených povodněmi v roce 2010 (Slovinsko, Chorvatsko, Česká republika). Lokálními povodněmi postižené regiony České republiky tak mohou získat prostředky ve výši 10,9 mil. EUR.

 

Parlament v úterý ve Štrasburku našel řešení patové situace, kdy se vlády jednotlivých členských států nemohly dohodnout, kde vzít peníze na vyplacení pomoci. Poslanci doufají, že Rada bude s návrhem v příštím trialogu souhlasit.
 

Tři výše zmiňované země byly těžce zasaženy povodněmi v roce 2010, ale plánovaná pomoc (19,5 miliónů euro) nemohla být zatím vyplacena kvůli neshodám mezi Parlamentem a Radou ohledně toho, odkud vzít peníze na vyplacení pomoci.  Vzhledem k tomu, že ve Fondu solidarity žádné peníze nejsou, je potřeba dodat nové finanční prostředky nebo najít nevyčerpané prostředky v rámci rozpočtu. Rada navrhla, aby bylo potřebných 19,5 milionů euro použito z Evropského sociálního fondu, ale rozpočtový výbor Evropského parlamentu s tímto řešením nesouhlasil a navrhl řešení jiné.   

Návrh Evropského parlamentu
 
Parlament by raději k financování pomoci použil peníze, které podle Evropské komise nebudou vynaloženy tento rok na velké energetické projekty (v důsledku zpoždění implementace). Toto řešení má také podporu v návrhu, který připravila zpravodajka  Sidonia Elżbieta JĘDRZEJEWSKA (EPP, PL) a který navrhuje použít 182,4 milionů euro těchto nevyužitých finančních prostředků z energetických fondů k obnovení tzv. "negativní rezervy", která byla použita pro předchozí solidární pomoc. Členové výboru také souhlasí s návrhem poslankyně Jędrzejewské přidat 50 milionů z těchto neutracených prostředků do Evropského globalizačního fondu (EGF).

Jędrzejewská věří, že toto je nejlepší řešení pro všechny tři záležitosti: kompenzaci Slovinska, Chorvatska a České republiky, vyvážení negativních rezerv a doplnění prostředků EGF. "Doufám, že Rada bude sdílet náš názor," dodala.

Rozpočet − 05-07-2011 – 17:16

Odkaz : 20110704IPR23291