KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělci mohou žádat o dotace na technologie snižující emise amoniaku

17/06/11
viz. zdroj

Zdroj: www.eagri.cz

 

Zájemci si mohou požádat o podporu z Operačního programu Životního prostředí (OPŽP) na investice do technologií, které snižují emise amoniaku do ovzduší. Podporu vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky (SFŽP).

 

Zemědělci mohou podporu využít zejména pro snížení emisí amoniaku ze stájí, chovů prasat, chovů drůbeže a také na pořízení technologií, které znečišťování ovzduší snižují a dají se využít na skládkách statkových hnojiv a při aplikaci těchto hnojiv na pole. Žádosti o subvenci můžou podat zájemci v Moravskoslezském kraji do 20. prosince 2011 a v ostatních krajích České republiky do 30. listopadu 2011.

 
U zemědělských zdrojů lze podporovat technologie, které prokazatelně snižují emise amoniaku oproti původnímu stavu. Předložené žádosti budou hodnoceny tak, aby byly vlivy na snížení emisí NH3 posouzeny komplexně (v celém dusíkovém cyklu), nikoli v jednotlivých fázích. Podporu zemědělci dostanou formou dotací. Jednou z podmínek pro toho, kdo ji získá, je nutnost provozovat nebo využívat danou technologii po dobu alespoň pěti let od dokončení projektu.

 
Podrobné informace najdou zájemci o dotace na webových stránkách www.opzp.cz, kde jsou v sekci „Dokumenty ke stažení“ umístěny Implementační dokument OPŽP, Příručka pro žadatele v OPŽP, Závazné pokyny pro žadatele v OPŽP, texty aktuálních výzev apod.