KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Předání Statutu Krajských informačních středisek

01/02/11

Na pracovní schůzce Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) dne 7. 9. 2010 na Ministerstvu zemědělství bylo uskutečněno předání statutů KIS na období 2010 – 2014.

 

Zahájení a úvodního slova se ujal Ing. František Chaloupka, ředitel odboru výzkumu vzdělávání a poradenství MZe, který přivítal zúčastněné a v krátkosti vyslovil podporu zástupcům KIS v jejich dalších činnostech.

Dalším bodem setkání se stalo samotné předávání certifikátů se Statutem KIS na další období náměstkem ekonomického úseku MZe Ing. Oldřichem Černochem, CSc. Ten poblahopřál zástupcům středisek k získání certifikátu a ocenil informační činnost KIS a její důležitost pro zemědělské podnikatele. Zároveň však zmínil skutečnost týkající sekrácení finančních prostředků rozpočtu MZe.

Pětileté působení KIS statisticky zhodnotil ve své prezentaci Ing. Josef Dvořák, vedoucí oddělení vzdělávání a poradenství MZe. Dále pochválil dosavadní úspěchy středisek, zejména aktivity spojené s akcemi „Regionální potravina“ a počínající spolupráce s výzkumnými ústavy v oblasti transferu poznatků vědy a výzkumu do praxe.

Další část programu byla věnována jednotlivým střediskům, kde jejich zástupci krátce prezentovali chod svého střediska, metody cíleného informačního působení a specifické aktivity v rámci svého kraje.

V závěrečné diskuzi se hovořilo zejména o plánu činnosti na další období. V rámci svého působení v jednotlivých krajích mají KIS přehled o potřebách zemědělců zejména co do obsahu požadovaných informací. Aktuálními tématy jsou například TOP-UP v roce 2011, využívání biomasy, bioplynové stanice, příprava změn GAEC, protierozní opatření, ochrana zemědělského půdního fondu, farmářské trhy, ekonomika malých podniků, ceny na zemědělském trhu a výhled na další rok, zásady SZP po roce 2013 a další.

Zařazeno v Aktuality, Informace