KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Poptávka – osivo potravinářské ozimé pšenice

25/08/10

Zdroj: AK ČR

V rámci povodňové výpomoci

v tíživých podmínkách se díky povodním  ocitl Čeněk Krybus, na jaře letošního roku mu voda zaplavila 63,24 ha (tj. 76% ) z celkové výměry 83,09 ha.

Za této situace

poptává osivo potravinářské ozimé pšenice.

Kontakt:

Čeněk Krybus

Kroměřížská 165

752 01  Kojetín

IČ 65495373

 Ida.Sedlackova@seznam.cz