KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Digestát z bioplynových stanic ke hnojení plodin

07/05/10

Zdroj: AK ČR

 

Soubor ke stažení

 

Autoři:

Ing. Jiří Dostál, CSc., AGROEKO Žamberk  spol. s r.o.
Doc. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D., Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin, MENDELU
Ing. Jan Klír, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha – Ruzyně