KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

V roce 2009 se opět zlepšila pohoda chovaných zvířat

22/04/10

Zdroj: SVS ČR

Případů týrání zvířat v roce 2009 zase ubylo. Proti 705 řešeným podnětům v roce 2008 poklesl počet řešených podání v roce 2009 na 426. Na podnět orgánů veterinárního dozoru řešily obce s rozšířenou působností v loňském roce o 279 podezření na týrání méně. Pro týrání bylo stíháno 22 osob, obžalováno bylo 20 a pravomocně odsouzeno 19 osob.

 

Celkem v roce 2009 provedli inspektoři krajských veterinárních správ 14 688 kontrol a zjistili závady v 880 případech. Z toho bylo 3 908 kontrol v chovech zájmových zvířat a bylo řešeno 489 závad.  V žádném případě nebyly zjištěny závady v chovech zvířat v zoologických zahradách. V kategorii laboratorních zvířat bylo uskutečněno 137 kontrol a ve dvou případech byla uložena pokuta. V celé ČR bylo k pokusům použito 380 128 laboratorních zvířat, do této kategorie však patří i zhruba 155 000 kroužkovaných ptáků, ostatní množství se týká téměř 80 000 laboratorních myší, přes 30 000 potkanů, přes 5 000 králíků a přes 3 000 morčat aj.

Podrobnější údaje bude možné nalézt v bulletinu Program ochrany zvířat Situace v roce 2009, který bude zhruba do měsíce k dispozici na www.svscr.cz nebo na http://eagri.cz.

Činnost orgánů státního veterinárního dozoru, která se týká welfare, tj. pohody zvířat, se prolíná či přímo dotýká činnosti Ústřední komise pro ochranu zvířat, která je odborným poradním orgánem Ministerstva zemědělství ČR. Státní veterinární správa ČR spolupracuje i s nevládními organizacemi zabývajícími se ochranou zvířat, zejména s Nadací na ochranu zvířat, která vypisuje granty k problematice welfare zvířat, dále například též se Společností pro zvířata. Společně jsou organizovány semináře, na šesti pracovištích se pořádají kurzy pro přepravce zvířat. Orgány veterinárního dozoru se v roce 2009 podílely spolu s Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně na pořádání odborných kurzů i na odborné přípravě osob k získání kvalifikace pro zabezpečení odchytu toulavých zvířat a péče o ně.

Určitě je dobré zmínit i úspěšnou práci našich odborníků v době předsednictví ČR na jednáních orgánů EU, kdy byl například s úspěchem předložen návrh Všeobecné deklarace k ochraně zvířat. Úspěšně byla řešena i problematika ochrany zvířat při porážení a jiných způsobech usmrcování zvířat. Výsledkem bylo schválení nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. 9. 2009 o ochraně zvířat při usmrcování.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Zdroj: www.svscr.cz