KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Stonek olejného lnu – nevyužitý surovinový zdroj

21/04/10

Zdroj: KIS ÚK

Informace o problematice využití stonku olejného lnu, řešeného v rámci projektu TRANSLINUM.

Jde o společný projekt německých a českých partnerů v rámci programu "Cíl 3/Ziel3" na podporu přeshraniční spolupráce mezi svobodným státem Sasko a českou republikou zaměřený na využití každoročně obnovitelných zdrojů surovin.

Informace zveřejněna v souvislosti spolupráce KIS ÚK s Lnářským svazem ČR v souladu s plánem činnosti KIS ÚK.

Do tohoto projektu je zařazen i náš člen OAK Most – Teplice a registrovaný člen KIS ÚK pan Ing. Josef Valenta, z obce Měrunice na jehož pozemcích jsou prováděny pokusné parcelky v pěstování lnu olejného.

 

Příloha:

Stonek olejného lnu – nevyužitý surovinový zdroj