KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Problematika rekultivace území po těžbě uhlí na příkladu severních Čech

21/04/10

Zdroj: UJEP Ústí nad Labem – Prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc.

Na základě dlouholeté spolupráce KIS ÚK s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně, Fakultou životního prostředí v Ústí nad Labem, zveřejňujeme aktuální příspěvek paní prof. Ing. Jaroslavy Vráblíkové, CSc. k problematice rekultivovaných území po těžbě uhlí na příkladu severních Čech.

 

Příloha:

Problematika rekultivace území po těžbě uhlí na příkladu severních Čech