KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vláda schválila dokumentaci programu na odstraňování škod na státním vodohospodářském majetku

03/02/10

Program – Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku, řeší už od roku 2000 škody na státním vodohospodářském majetku. Vzhledem k tomu, že po posledních povodních bylo nutné program navýšit o zhruba jednu miliardu, bylo nutné celou dokumentaci nechat schválit vládu.

 

 

Cílem programu 229 110 „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku“ je urychleně zlikvidovat škody po povodních tak aby nedocházelo k druhotným poškozením, nebyly ohroženy životy a byla zajištěna funkčnost vodních děl. Je zajišťována například plná průtočnost koryt, odstraňování sedimentů a překážek v korytech, stabilizace koryta aby nedocházelo k dalším rozlivům a další technická opatření.

 

Loňské povodně vytvořily škody za více než miliardu korun a celkové plánované výdaje programu (včetně vlastních zdrojů investorů, zdrojů z emisí státních dluhopisů a ostatních prostředků) činí od roku 2002 až do dnešního dne celkem 6 524 mil. korun. Účast státního rozpočtu přitom činí 5 772 mil. korun.

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, 1.2.2010