KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Podpora pojištění zemědělských plodin a hospodářských zvířat bude vyšší  

05/10/09

Dalším krokem, který by měl pomoci zemědělcům řešit obtížnou situaci zapříčiněnou ekonomickou krizí,  je  zvýšení již existující podpory pojištění plodin a hospodářských zvířat prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). 
 

 

Výše podpory byla stanovena na 50 procent celkových nákladů spojených s pojištěním. Dosud činila podpora 50 procent u speciálních plodin,  u ostatních plodin 35 a u hospodářských zvířat 20 procent.

 „Minimální hranice zaplaceného pojistného byla stanovena na částku jeden tisíc korun. Ostatní podmínky programu poskytování finanční podpory pojištění zůstávají nezměněny,“ uvedl ministr zemědělství Jakub Šebesta.

V roce 2008 bylo celkem na finanční podpoře pojištění vyplaceno podle jeho slov  bezmála 333 milionů korun. Při uvedeném navýšení bude podpora činit 500 milionů korun,  to znamená navýšení o více než 165 milionů korun. Roční náklady spojené s navýšením podpory pojištění budou hrazeny ze zdrojů PGRLF.

Podporu je možné  poskytnout jen malým nebo středním podnikům, tj. podnikům, které zaměstnávají méně než 250 osob a s ročním obratem menším, než je korunový ekvivalent částky 50 mil. eur nebo jejichž bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje korunový ekvivalent částky 43 mil. Eur. 

Právním základem uvedeného programu je zejména nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001. (Úř. Věst. L 358, 16.12. 2006, s. 3.).

 

Související informace

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

Zařazeno v Aktuality, PGRLF