KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

ForAgria – vzdělávací středisko lesnictví a zemědělství, o.p.s.

01/10/09

Nabídka odborných kurzů a školení na měsíc říjen – listopad 2009

ForAgria – vzdělávací středisko lesnictví a zemědělství,o.p.s.
Ukrajinská 453, 436 01 Litvínov
e-mail: foragria@seznam.cz,
mob. 728 069 060
www.foragria.ic.cz,

Nabídka odborných kurzů a školení na měsíce říjen – listopad 2009.

1 / Odborné a rekvalifikační kurzy:

Základní kurz pro práci s motorovou pilou                                 5. – 9.10.                          9.-13.11.
Rozšiřující kurzpro práci s mot.pilou v těžbě dříví                   12.-16.10                        16.-23.11
Kurz pro práci s mot.pilou z pracovní plošiny                          19.-20.10.                            5.-6.11.
Řez a ošetření okrasných dřevin                                               15.-16.10.                            3.-4.11.
Kurz pro obsluhu hydraulické ruky                                            19.-23.10.                            2.-6.11
Kurz pro obsluhu rámových a kmen.pásových pil                  19.-23.10.                         30.-4.12.
Řidič-obsluha motor.manipulačních vozíků                            20.-23.10. 
Základní kurz jeřábníka                                                               12.-15.10.
Školení vazače břemen                                                                      26.10.
Kurz pro obsluhu čelního nakladače v Les.hospod.             23.-30.10.                       16.-23.11
Kurz pro sběr semen,plodů a roubů z vysokých stromů         29.- 4.11.
Těžba dříví motorovou pilou                                                                                                   9.-27.11.
Kurz pro obsluhu lesních kolových traktorů                                                                      23.-27.11

2 / Opakované školení

Obsluhy motorové pily                                                                        2.10.                              3.11 a 30.11.
Obsluhy křovinořezu                                                                           1.10.                                   4.11.
Obsluhy čelního nakladače                                                               2.10.                                  6.11.
Obsluhy hydraulické ruky                                                                 27.10.                                  5.11.
Obsluhy motorových manipulačních vozíků                                 26.10.                                  6.11.
Jeřábníků                                                                                            26.10.                                10.11.
Vazačů břemen                                                                                  26.10.                                11.11.
Řez a ošetření okrasných dřevin                                                       2.10                        
Obsluhy pro mechanizované pěstební práce                              27.10.
Obsluhy motorové pily z pracovní plošiny                                     27.10.
Trhače semen,plodů a roubů                                                                                                      5.11.
Obsluhy lesních kolových traktorů                                                                                             30.11.

3 / Zaškolení

Provádíme zaškolení pro dom.kutily,zahrádkáře,sadaře apd.k obsluze motorové pily,křovinořezu,travních sekaček.Školení je 6 hod.s náplní: technika práce,bezpečnost,vybavení,správná údržba a drobné opravy.
Provádí se vždy po naplnění šesti zájemci.

Ostatní informace:
 –  Kurzy a školení mimo uvedené termíny je možné realizovat na základě dohody.
 – Určité druhy kurzů a školení je možné provádět ve vašich prostorách a pracovištích a to včetně sobot a nedělí. /informujte se /
 – Přihlášky je možné zasílat písemně,e-mailem,telefonicky
 – Po úspěšném ukončení odborného nebo rekvalifikačního kurzu absolvent obdrží osvědčení s celostátní platností na základě     akreditace MŠMT ČR.

                                                    František Koldus- ředitel společnosti

Zařazeno v ForAgria, Pozvánky