KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nový informační portál pro chovatele hospodářských zvířat

16/09/09

FAO uvedla do provozu nový informační portál pokrývající celou škálu problémů týkajících se zlepšováním welfare v chovu hospodářských zvířat.

Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) uvedla do provozu nový internetový portál, na jehož stránkách jsou k dispozici aktuální informace týkající se zajištění pohody a dobrého zdravotního stavu hospodářských zvířat, které by mohly být požadovány od zemědělců nebo zemědělských organizací. Portál s názvem Gateway to Farm Animal Welfare byl uveden do provozu s cílem poskytovat zájemcům množství spolehlivých informací týkající se především zákonodárství a nejnovějších výsledků vědy a výzkumu v tomto odvětví, standardů chovu, výrobních technologií a politického vývoje v této oblasti. Cílovými skupinami nového informačního fóra jakou jak zemědělci, tak také poradci, úředníci, vědci, politici a organizace ze zemědělského a potravinářského sektoru.
 
Tématické okruhy jsou asociovány nejrůznějšími způsoby. Např. jsou zde uváděny aktuální informace týkající se transportu zvířat, porážek a managementu zvířat před porážkou, chovatelských a životních podmínek v zemědělských podnicích stejně jako informace o vyhodnocování laboratorně diagnostických analýz vzorků odebraných od zvířat.  

      
 
Neues Info-Portal für Tierhalter Primus, 2009, č. 7, s. 4

Zdroj: Agronavigátor.cz