KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Může pastva koním uškodit?

27/08/09

Porosty bohaté na vysoce produkční trávy mohou vzhledem k vysokému obsahu polysacharidu fruktanu působit koním problémy.

 

 

Pastva koním jako stepním zvířatům prospívá. Intenzivní trvalé travní porosty s velkým podílem vysoce produkčních trav jako např. jílku vytrvalého však mohou způsobit pravý opak. Příčinou je polysacharid fruktan v travách, který může u koní vyvolat zdravotní potíže.
Podle expertky Dr. Renate Vanselow by především trávy s vysokým obsahem polysacharidu mohly být pro koně problematické. Obsah fruktanu se liší podle druhu a odrůdy trávy, významný vliv na jeho obsah mají také podmínky prostředí. Fruktan v travách slouží jako zásobárna energie, ovlivňuje jejich rezistenci vůči suchu a mrazu. Problémem je, že fruktan je pro koně jen těžko stravitelný a může vést k poškození střevní flóry a sliznice.
Aby se těmto problémům zabránilo, doporučuje Dr. Vanselow omezit spásání porostů s vysokým podílem jílku při velmi slunečném počasí, za chladných nocí, sucha, mrazu a také omezit přepásání. Vhodné je oproti tomu seno z druhově bohatých sečených luk s mnoha různými travami vyššího vzrůstu.

Top Agrar, 2009, č. 7, s. 58

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Koně, Konzultační dny