KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Informace o sklizni obilovin a řepky č. 5 za celou ČR podle krajů a druhů obilovin k 10.8.2009

13/08/09

Zdroj: AK ČR

 

V Praze 11.srpna 2009

POZOR! V příloze naleznete informace prezidenta AK ČR  pro producenty obilovin a řepky.

Oprava v komentáři Ústeckého kraje – lihovar v Trmicích nezastavil provoz.

 

 

K 10.8 2009 bylo sklizeno 61 % ploch obilovin bez kukuřice. Za uplynulý týden sklizeň rekordně pokročila o jednu čtvrtinu. Ke stejnému datu v loňském roce bylo sklizeno 70 %.

Sklizeň ozimého ječmene prakticky končí, více než polovina sklizňových ploch je u ozimé pšenice a jarního ječmene. Sklizeň žita dosahuje téměř poloviny.

Před týdnem kdy bylo sklizeno jen 36% ploch přesahoval hektarový výnos loňský o 0,09 t. Současný stav je o 0,31 t nižší než loňský definitivní výnos. Vyplývá to z postupu sklizně do méně úrodných oblastí a ze zvyšujících se ztrát po prudkých deštích.

ČSÚ odhaduje k 20.7. o 0,51 t nižší hektarový výnos než v loňském roce.

 

Přehled postupu prací a dosažených výnosů za ČR

 

 

Situace v krajích

Obiloviny celkem bez kukuřice ČR

 

K 10.8. bylo podle hlášení z krajů sklizeno 4298 tis.ha obilovin tj. 64 % z celkové sklizně odhadované ČSÚ. Deset krajů dosáhlo poloviny sklizně nebo jí výrazně překročilo, nejvíce Zlínský, Jihomoravský a Olomoucký. Sklizeň 1 mil.t přesáhl kraj Středočeský včetně Prahy.

Výrazněji vyšších výnosů je dosaženo v Olomouckém a Královehradeckém kraji, největší propad ve srovnání s loňským rokem je v Jihomoravském kraji o 0,31 t/ha.

 

Postup sklizně obilovin celkem bez kukuřice, hektarové výnosy

 

 

Ječmen ozimý

V závěru sklizně je dosaženo prakticky stejného hektarového výnosu za ČR jako v loňském roce. Situace je v krajích velmi různá. V Královehradeckém je zvýšení hektarového výnosu ve srovnání s loňským rokem o 0,71 t, ve třech krajích je snížení, největší v Jihomoravském. Celková sklizeň 619 tis.t se blíží odhadu ČSÚ 227 tis.t.

 

 

Ječmen jarní

 
Při 56 % sklizených ploch za ČR je hektarový výnos nižší než v loňském roce o 0,36 t. Výnos nižší ve všech krajích kromě tří.. na odhad ČSÚ 1375 tis.t je sklizeno 56 % tedy stejně jako je  procento sklizených ploch.

 

 

Pšenice ozimá

 

Ve všech krajích kromě Olomouckého a Zlínského je nižší hektarový výnos. Na odhad ČSÚ 4024 tis.t je sklizeno 67 %, což odpovídá i sklizeným plochám. Sklizeň ozimé pšenice rozhodujícím způsobem ovlivňuje celkovou sklizeň obilovin. S postupující sklizní se předpokládá další snížení hektarového výnosu.

 

 

Pšenice jarní

 

Nejvíce pokročila sklizeň v Jihomoravském  kraji, kde přesáhla polovinu ploch a to s nižším výnosem než v loňském roce.

 

 

Žito

 

Je sklizeno téměř z poloviny ploch s nižším hektarovým výnosem než v loňském roce. Na odhad ČSÚ 160 tis.t je doposud sklizeno 51 %. U podílu sklizňových ploch je situace v krajích velmi rozdílná, od nezahájení sklizně v Karlovarském až po 95 % ve Zlínském kraji.

 

 

Oves

 

Sklizeň ovsa je na začátku, zatím s poněkud vyšším výnosem než loni. V Jihomoravském kraji se 40 % sklizených ploch je nižší výnos o 0,18 t/ha, ve Zlínském kraji s 39 % sklizených ploch je naopak vyšší o 0,04 t/ha.

 

 

 

Triticale a ostatní obiloviny

 

Polovině sklizených ploch se přiblížily dva kraje, Zlínský a Moravskoslezský s nižším hektarovým výnosem než loni o 0,95 t a 0,08 t.

 

 

 

Řepka

 

Při 93 % sklizených ploch je hektarový výnos o 0,11 t/ha vyšší než v loňském roce. Na odhad ČSÚ 1 mil.t je sklizeno 100 %. Loňská sklizeň byla 1049 tis.t.

 


 

 

Komentáře z krajů

 

JHČ: Žně postupují v okrese Strakonice stále pomalu. Důvodem je stále velké zamokření pozemků, zejména při Otavě a Blanici. V současné době řada podniků stojí, protože nemohou do zamokřených pozemků. Dalším problémem jsou vysoké náklady na sklizeň.

Spotřeba nafty je cca o 1/3 vyšší,  jsou  nízké denní výkony kombajnů a rostou náklady na náhradní díly. Dá se předpokládat, že výnosy půjdou postupně dolů.

 

ÚST: Obiloviny jsou sklizeny na 60,2 %, pšenice ozimá na 64,16 %, ječmen jarní na ploše 63,05%,  řepka olejná  sklizena na 95,45 %. Úplně  je sklizena řepka a ječmen ozimý v okresech Litoměřice, Most, Teplice.Velmi dobrý výnos  u řepky v okrese Most 3,58 t/ha.

Ceny obilovin jsou nadále velmi nízké, došlo ke snížení ceny ozimého ječmena na 1.800 Kč/t. Lihovar v Trmicích na základě rozhodnutí Stavebního úřadu v Trmicích nezastavil provoz, jede. Vysoké ceny osiv.

 

JHM: V týdnu došlo k výraznému pokroku ve sklizni – 22%. Problém s výkupními cenami zůstává.

 

PLZ: Kroupy částečně ovlivnily výnos řepky v místních lokalitách okr. Klatovy a Plzeň – sever. Kvalita v prvopočátcích sklizně se u jarního ječmene jeví poměrně dobře.

 

 

Zpracovali: Ing. Jan Záhorka tel:606 755 026
Valerie Ivašková  sekretariat@akcr.cz

 

Příloha 1

V Praze 10.8.2009

Informace pro producenty obilovin a řepky

 V letošních žních se vyvíjí krajně negativně ceny veškerých sklízených obilovin a ozimé řepky. V minulém týdnu navštívili úřad AK zástupci obchodní firmy PROTECO Praha, spol. s r.o. a požádali o zveřejnění níže uvedené informace. Doporučujeme nabídku prověřit a využít, neboť reference producentů, kteří s touto firmou obchodují jsou velmi kladné.

         

Jan Veleba
Prezident AK ČR

 

 PROTECO PRAHA, spol. s r.o., založena roku 1991, jako  společnost obchodující se zemědělskými komoditami, krmivy, hnojivy, agrochemikáliemi atd. Zemědělcům zajišťujeme přímý export jejich komodit (obilniny, olejniny, luštěniny atd.) do zahraničí a to i v průběhu sklizně (úspora nákladů za přepravu od zemědělce na sklad). Další výhodou ja ta skutečnost, že stávající kvalitativní požadavky na jednotlivé komodity jsou v zahraničí mírnější než v tuzemsku. Všechny tyto aspekty vedou k tomu, že dosahujeme pro naše zemědělce vyšší ceny než je tomu v tuzemsku. Zároveň garantujeme řádnou a včasnou úhradu za odebrané komodity. Na úseku hnojiv a agrochemikálií poskytujeme výhodné ceny s odloženou splatností.

Prioritou společnosti PROTECO PRAHA je především serioznost a úcta ke každému partnerovi.

 

Veškeré informace na: PROTECO PRAHA, spol. s r.o.
Bělohorská 59
169 00 Praha

tel.  602705480
220510505
www.proteco-as.cz

Zařazeno v Žně 2009