KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Žně komplikuje počasí

23/07/09

Průběh letošních žní je ve srovnání s loňskými zatím pomalejší. Podle viceprezidenta Agrární komory ČR (AK) Jindřicha Šnejdrly zemědělcům práci komplikuje deštivé počasí. Zemědělci k 20. červenci sklidili přibližně šest procent polí s obilím a 13 procent s řepkou.

 

 Loni měli rolníci touto dobou pod střechou přibližně dvojnásobné množství obilí a čtvrtinu celkových ploch řepky. Nejdále sklizeň zatím pokročila u ozimého ječmene, kde je sklizeno téměř 60 procent, ke stejnému datu loňského roku byla tato plodina posečena již na 80 procentech svých ploch. Sklízet se začala také ozimá pšenice, dosud jí byla sklizena dvě procenta, žito a tritikale. Naopak u jarní pšenice, jarního ječmene a ovsa dosud žně nezačaly. U řepky je z její celkové plochy, která letos přesáhla 354 tisíc hektarů, sklizeno 47 537 hektarů. „Dle počasí v průběhu jarních měsíců to vypadalo, že žně budou letos extrémně brzy. Potom 19. června začalo pršet na celém území republiky, což kulminovalo bleskovými povodněmi,“ připomněl Šnejdrla, podle něhož téměř každodenní srážky komplikují situaci zemědělcům v celé zemi. Dosavadní hektarový výnos u pšenice dosahuje 4,79 tuny a je zhruba o pětinu nižší než průměrný výnos z celé loňské sklizně. Naopak výnosy ozimého ječmene jsou proti loňsku o 0,2 tuny na hektar vyšší a dosahují 4,87 tuny. Výnos u řepky, který zatím dosáhl 2,94 tuny z hektaru, je proti loňským žním vyšší. S postupem sklizně do horších porostů předpokládají však zemědělci jeho snížení. Rolníci mají podle Šnejdrly mírné obavy o kvalitu sklízeného materiálu, která se vlhnutím zrna v důsledku dešťů snižuje. 

Zařazeno v Komodity, Žně 2009