KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

V Praze zasedal Evropský úřad pro bezpečnost potravin

08/07/09

Na závěr českého předsednictví Radě EU hostila Česká republika 32. zasedání poradního sboru Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). Za účasti ministra zemědělství Jakuba Šebesty a výkonné ředitelky EFSA Catherine Geslain-Lanéelle se jednání uskutečnilo v Praze ve dnech 24. -25. června 2009.

V zahajovacím proslovu ministr zemědělství Jakub Šebesta shrnul výsledky českého předsednictví v oblasti bezpečnosti potravin a představil spolupráci mezi ČR a EFSA z pohledu zajištění hodnocení rizik v celém potravinovém řetězci. „Moderní evropské potravinové právo vychází z vědeckého hodnocení rizik. Rychlý rozvoj nových technologií spolu s novými způsoby využití stávajících i nových surovin v potravinářství a krmivářství s sebou přináší i možná rizika, která musí být posouzena a kvantifikována,“ řekl ministr Šebesta. „Vývoj nových technologií je v zásadě vědeckým úkolem. Uplatnění jeho výsledků v praxi s sebou ale také nese potřebu vědeckého posuzování, které zajistí, aby byla dodržena maximální úroveň ochrany zdraví lidí a zvířat a také životního prostředí.“

Aktuálními příklady, které podle ministra ukazují, jak je stále obtížnější prosadit pohled na věc na základě vědecky podloženého hodnocení rizik, jsou oblasti jako geneticky modifikované organismy a plodiny, produkce z klonovaných zvířat a jejich potomků a nanotechnologie. Z tohoto pohledu proto ministr Šebesta vnímá význam Evropského úřadu pro bezpečnost potravin jako zásadní a nezastupitelný a připomíná jednu z významných priorit předsednictví v oblasti potravinového práva, která úzce souvisí s bezpečností potravin. „Návrh nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům byl podroben důkladné diskusi v rámci Rady. Podařilo se nám dojednat všeobecný souhlas s povinností uvádět alergeny u nebalených potravin a prosadit některé další otázky nutričního označování,“ dodal ministr. Dvoudenní jednání bylo poté vedeno výkonnou ředitelkou EFSA Catherine Geslain-Lanéelle.

Na programu byly informace o současných aktivitách EFSA, ale i diskuse o plánu činností EFSA na rok 2010, návrh pracovního programu pro granty a další aktivity financované EFSA. „Delegáti byli seznámeni s fungováním tak zvaných Focal points, které slouží jako koordinační místa pro rozvoj vzájemné spolupráce mezi Evropským úřadem pro bezpečnost potravin a jednotlivými úřady v členských zemích,“ shrnuje ředitelka odboru bezpečnosti potravin na ministerstvu zemědělství Jitka Götzová. „Projednávaly se také některé studie publikované EFSA k aktuálním tématům, například k novému typu chřipky nebo k obsahu nikotinu v houbách.“  Delegáti také dostali pozvání na konferenci k problematice hodnocení rizik v oblasti GMO, která se bude konat letos v září v Bruselu.

Zasedání poradního sboru bylo během uplynulého půl roku třetí společnou akcí pořádanou ve spolupráci s EFSA. Pod záštitou českého předsednictví v Praze jednala správní rada EFSA a v dubnu se uskutečnila mezinárodní konference věnovaná problematice potravinářského výzkumu. Věříme, že úspěšná spolupráce ČR a EFSA bude pokračovat i po skončení našeho předsednictví Radě EU.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin byl založen v roce 2002 jako instituce, jejímž hlavním úkolem je zajišťování nezávislých vědeckých stanovisek, hodnocení rizika a komunikace v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv. V poradním sboru EFSA jsou zastoupeny všechny členské státy EU, pozorovatelé z kandidátských zemí (Turecko, Chorvatsko, Makedonie), nečlenské státy EU (Norsko, Island, Švýcarsko) a Evropská komise. Poradní sbor je propojením EFSA s národními úřady pro bezpečnost potravin a úkolem jeho členů je poskytovat konzultace výkonné ředitelce EFSA a spolurozhodovat o aktivitách a způsobech spolupráce mezi EFSA a jednotlivými členskými státy. Členkou poradního sboru za ČR je Ing. Jitka Götzová, ředitelka odboru bezpečnosti potravin MZe.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, 29.6.2009