KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Informace o sklizni obilovin a řepky č. 2  – informace za celou ČR podle krajů a druhů obilovin

22/07/09

K 20.7.2009 žňové práce mnoho nepokročily. Z celkové sklizňové plochy obilovin bez kukuřice 1 436 410 ha bylo sklizeno jen 90 207 ha, to je 6%. Nejvíce bylo sklizeno ozimého ječmene a ozimé pšenice:

 

 

 

Žita bylo sklizeno jen 10 ha v Jihomoravském kraji a triticale 544 ha ve Středočeském, Jihomoravském a Moravském kraji.

 

Sklizeň pšenice zatím probíhala v nejrannějších oblastech postižených přísuškem- dosavadní hektarový výnos je výrazně nižší než v loňském roce. U více než poloviny sklizeného ozimého ječmene je výnos nad úrovní loňského roku.

 

Sklizeň jarní pšenice a ovsa nebyla zahájena.

 

V loňském roce byl ke stejnému datu sklizen dvojnásobek ploch obilovin. Ozimý ječmen byl sklizen z více jak 80 %.

 

U řepky je z celkové plochy 354 826 ha sklizeno 47 537 ha, to je 13 %. Hektarový výnos je zatím 3,21 t, loni 2,94 t. S postupem sklizně do horších porostů se očekává jeho snížení. Loni byla ve stejnou dobu sklizena čtvrtina řepky.

 

Situace v krajích

Ječmen ozimý

 

 

 

Pšenice ozimá

 

 

 

Řepka

 

 

Všechny kraje signalizují zdržování sklizně deštivým počasím, podmáčené a neskliditelné plochy. Například u řek Otavy, Blatnice a Volyňky v jižních Čechách nelze sklidit 250 ha ozimého ječmene.

Zlínský kraj hlásí poškození porostů kroupami a záplavy na Vsetínsku. Plzeňský kraj sděluje až 20% ztrátu v důsledku krupobití a přívalových dešťů.

V Pardubickém kraji jsou nevratně poškozeny porosty zejména krupobitím, v okrese Ústí nad Orlicí 380 ha a Svitavy 3000 ha. V okrese Chrudim jde o lokální poškození kroupami.

V Ústeckém kraji bylo na Roudnicku výrazně poničeno 480 ha a částečně 380 ha obilovin včetně kukuřice a také cukrovky.

 

Většinou se sklízí na sklad, nabízené ceny za ozimý ječmen jsou velmi nízké 2000 Kč/t.

 

Zpracovali: Ing. Jan Záhorka, Valerie Ivašková

 

Verze ve formátu doc ke stažení

Zařazeno v Žně 2009