KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Informace o sklizni obilovin a řepky č.1.  – celá ČR (informace z Agrární komory České republiky)

21/07/09

Zdroj: AK ČR

 

K 13.7.2009 jsou žňové práce na samém začátku podle prvého hlášení z krajů – bylo sklizeno necelé 1% ploch obilovin.Loni to bylo 5,4%. Z celkové plochy 135 tis.ha ozimého ječmene za ČR celkem bylo sklizeno necelých 6,5 tis.ha. Loni to byla více než polovina ploch.

 

V okrese Hodonín bylo sklizeno 45% ploch ozimého ječmene s výnosem 4,7 t/ha. Výrazněji pokročila sklizeň této plodiny i v okrese Znojmo.

 

Sklizeň ozimé pšenice začala jen v Jihomoravském kraji.

 

V nejrannějších oblastech republiky začala i sklizeň řepky. V okrese Hodonín bylo sklizeno 1% ploch.

 

Vytrvalé deště brzdí sklizeň již zralých porostů a oddálily její zahájení ve výše položených regionech. Jsou problémy s podmáčením porostů, kde technika neujede.

Prvá hlášení krajů neuvádí ceny placené zemědělcům, pouze Ústecká KAK uvádí, že proběhly porady se zástupci výkupců. Navržené ceny jsou velmi nízké – nepřijatelné.

 

xxx

 

Protože v okresech s větším podílem kukuřice na zrno se výrazně zkresluje hektarový výnos hustě setých obilovin celkem (v okrese Olomouc za r. 2008 5,79 a 5,66 t/ha), žádáme aby KAK uváděly i výnos obilovin bez kukuřice.

 

V Praze 14.července 2009 

Zpracovali: Ing. Jan Záhorka
                         Valerie Ivašková