KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Čerpání peněz z EU již nic nebrání

20/07/09

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

 

Praha, 17. červenec 2009: Evropská komise schválila České republice systém řízení a monitorování u tří operačních programů financovaných z ESF. Jedná se o operační programy Lidské zdroje a zaměstnanost, Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Praha – Adaptabilita. Ostatní programy by měly být schváleny do konce července. 

 

Schválení řídicích, monitorovacích a kontrolních systémů znamená, že systém řízení programů a národní podmínky čerpání jsou podle Evropské komise bezchybné.

Čerpání prostředků z fondů EU může nyní probíhat formou průběžných plateb. Potvrdilo se tak, že monitorovací systém nebyl překážkou pro čerpání financí v programovém období 2007-2013. Dosud se projekty proplácely ze záloh, které nám EK poskytla.

„Jasně se ukázalo, že monitorovací systém je plně funkční a nebyl překážkou pro čerpání peněz z fondů EU,“ uvedl ministr Vondruška.

Dvacet sedm členských zemí Evropské unie má k dispozici 434 operačních programů pro čerpání peněz z programového období 2007-2013. V rámci EU začalo proplácení finančních prostředků teprve u necelé pětiny z nich, tedy u 75 programů. Nyní se tedy mohou rozběhnout platby  i do ČR.

Zařazeno v Evropské podpory