KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Využívejte výzkumů a informací na internetu

10/06/09

V několika posledních letech vzniklo na internetu několik specializovaných web stránek s výsledky výzkumů z oblasti ekologického zemědělství a biopotravin. Přinášíme vám spojení na některé z nich.  

//<![CDATA[
var m3_u = (location.protocol=='https:'?'https://bio-info.cz/openx/www/delivery/ajs.php':'http://bio-info.cz/openx/www/delivery/ajs.php');
var m3_r = Math.floor(Math.random()*99999999999);
if (!document.MAX_used) document.MAX_used = ',';
document.write ("“);
//]]>

EcoWiki

Webstránka Eco Wiki slouží jako nástroj pro společnou práci na internetu. Můžete editovat webstránky prostřednictvím vhodných Wikislov – WikiWords. Můžete ukazovat obrázky, vkládat soubory a dělat další aktivity při spolupráci s vašimi kolegy. Stánka pokrývá témata ekologického zemědělství, potravinářství a souvisejících oblastí.

http://ecowiki.org/

Organic Rules and Certification

Tato databáze obsahuje obsáhlá data z projektu Organic Revision EU (Revize nařízení EU o ekologickém zeměděství). Projekt se zabývá srovnáním různých certifikačních systémů a kontrolních organizací v Evropě. Obsahuje také ekonomickou analýzu systému kontroly a certifikace v ekologickém zemědělství, CertCost.

http://organicrules.org/

Organic Eprints

Organic Eprints je mezinárodní volně přístupný archív studií, vztahujících se k výzkumu v oblasti ekologického zemědělství. Archiv obsahuje celé texty studií a výzkumů v elektronické formě společně s bibliografickými informacemi, abstrakty a dalšími metadaty. V archívu je možné vyhledávat studie dle státu, předmětu, apod.

http://orgprints.org/

Informace o ekologickém zemědělství v Evropě

Tuto webstránku provozuje výzkumný ústav pro ekologické zemědělství FiBL ze Švýcarska. Web obsahuje nejrůznější adresy institucí a organizací podporujících ekologické zemědělství v Evropě, databázi profilů jednotlivých států z pohledu ekologického zemědělství a aktuální zprávy z oboru.

http://www.organic-europe.net/