KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vyšší přírůstky, méně průjmů

01/06/09

Telata s nižší hmotností a nízkou hladinou imunoglobulinu IgG v krvi trpí častěji výskytem průjmových onemocnění.

Přídavek sušeného kolostra pomáhá redukovat nebezpečí průjmového onemocnění u telat. To jsou výsledky jedné aktuální americké studie, ve které bylo 90 telat druhý den po porodu rozděleno do dvou skupin. Telata z pokusné skupiny dostávala dvakrát denně po dobu 14 dnů k mléčné náhražce přídavek 10 gramů imunoglobulinu G (IgG) ve formě 70 g sušeného práškového kolostra. Telata kontrolní skupiny dostávala dvakrát denně pouze mléčnou krmnou náhražku. U všech mláďat byla zjišťována hmotnost 1., 28. a 60. den po narození. Kromě toho jim byly odebírány krevní vzorky, sledován příjem krmiva a vody a také zdravotní stav.
 
Výsledky:
Telata, která dostávala přídavek kolostra k mléčné krmné náhražce, trpěla výrazně méně výskytem průjmových onemocnění a dosahovala vyšších průměrných denních přírůstků živé hmotnosti. Vědci se proto domnívají, že mezi nízkou hladinou IgG v krvi, nižší hmotností  telat a výskytem průjmových onemocnění existuje vzájemná asociace. Z hlediska frekvence onemocnění dýchacího ústrojí a mortality nebyly zjištěny mezi oběma skupinami telat žádné rozdíly. 
 
Další informace jsou k dispozici na adrese http://jds.fass.org Weinger Durchfall bei höheren Zunahmen Primus, 2009, č. 4, s. 21

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Konzultační dny