KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Řecko usiluje o označování původu mléka

23/06/09

Zdroj: www.agronavigator.cz

Řecko navrhuje národní předpis kvůli ochraně zájmů řeckých farmářů.

Řecko plánuje zavést kvůli ochraně zájmů řeckých farmářů do své legislativy povinnost označovat na výrobcích zemi původu mléka, které bylo k výrobě použito. Má se to týkat mléka, mléčných nápojů, jogurtů, sušeného mléka i mléčných dezertů, a to včetně těch, které jsou dodávány do veřejného stravování (restaurace, nemocnice apod.). Pokud by se jednalo o směs mléka z více zemí, měl by být podle řeckého návrhu uveden procentní podíl.
Návrh zřejmě narazí, vzhledem k tomu, že bude považován za překážku volného trhu v EU, když bude požadovat, aby byly označeny i výrobky z jiných členských států dodávané na řecký trh.

Stálý výbor pro potraviny už takto zamítl nabídku Irska podporovanou členskými státy na označování původu u masa.

EU Food Law, 2009, č. 392, s. 24-25

Poznámka
Označování původu je nově povinné v případě panenského olivového oleje, u něhož jsou údajně v různých produkčních zemích rozdíly ve složení (nařízení 182/2009/ES).

Zdroj: Agronavigátor.cz