KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Na webových stránkách MZe byla zveřejněna nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Podpora rozvoje regionálního odbytu biopotravin

22/06/09

Zdroj: MZe

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou činnosti směřující k podpoře odbytu regionálních produktů ekologického zemědělství a k rozšíření uplatnění bioproduktů na trhu s potravinami. Projekt bude navržen na praktickém příkladu odbytu a rozvoje trhu s biomlékem v ČR. Cílem projektu je navýšení produkce biomléka a zlepšení informovanosti a znalosti produkčních postupů chovatelů hospodářských zvířat s mléčnou produkcí v ekologickém zemědělství.“

 

 

 

Zakázka je zveřejněna na www.mze.cz, v sekci „Veřejné zakázky“ v záložce “Aktuální veřejně zakázky“. Jedná se o zakázku s názvem „Podpora rozvoje regionálního odbytu biopotravin“. Termín pro podaní nabídek je 15.7.2009.

Najdete ji i pod následujícím odkazem:

http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=276&typ=1&val=44296&ids=0&katId=3012