KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Kukuřici drtit nebo řezat?

01/06/09

Vědci z University Purdue hledají způsob, jak využít kukuřici, aby poskytovala více etanolu.

 

Vědci z University Purdue hledají způsob, jak využít kukuřici, aby poskytovala více etanolu. K rozdrcení kukuřice místo obvyklého rozřezání je potřeba o 40% méně energie a rostlinný materiál je lépe přístupný. Dennis Buckmaster, profesor zemědělské techniky, tvrdí, že rozdrcením rostlin kukuřice je celulóza lépe využitelná. Celulóza je hlavní složkou buněčné stěny a je nutná pro produkci etanolu. Významnou roli zde ale hraje velikost rostlinného materiálu. Čím je materiál jemnější, tím více etanolu z něj lze vyrobit. „Malé částice jsou vhodnější než velké kusy celulózového materiálu“, říká D. Buckmaster.

Pomocí techniky, používané při zpracování potravin i v jiných průmyslových odvětvích, byla rozřezaná a rozdrcená stébla kukuřice umístěna do vody a vzniklé směsi byly vzájemně porovnávány. Z rozdrcené kukuřice mohlo být získáno o 11 % více rostlinného materiálu než z rozřezané. Dalším krokem bude přesné stanovení množství etanolu produkovaného oběma metodami. Kromě toho vědci pracují na vývoji drtičky kukuřice pro praktické použití.

DLG-Mitteilungen, 2009, č. 5, s. 9

Zdroj: Agronavigátor.cz