KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zpráva o výskytu škodlivých organismů a poruch č. 5 za období 27.4. – 3.5.2009

12/05/09

Zdroj: Státní rostlinolékařská správa

STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA

Odbor ochrany proti škodlivým organismům

Těšnov 17, Praha 1, PSČ 117 05

tel.: 235010312

Praha, 5.5. 2009

Zpráva o výskytu škodlivých organismů a poruch č. 5 za období 27.4. – 3.5. 2009

1. Počasí

Ve sledovaném období převládalo proměnlivé, převážně slunečné počasí. Dne 28.4. byly v západních Čechách a dne 29.4. v jižních Čechách (Písek, Tábor, Jindřichův Hradec a České Budějovice) hlášeny bouřky, doprovázené silným deštěm, místy i krupobitím. V průměru spadlo cca 20 mm srážek. Noční teploty se pohybovaly v rozmezí 6 – 11 °C, denní teploty vystoupily na 15 – 22 °C. Místy foukal silný vítr.

2. Výskyt škodlivých organismů a poruch

OBILNINY

PŠENICE OZIMÁ (RF 25-37)

Poškození porostů (aplikace hnojiva DAM) bylo zjištěno v okresech Kutná Hora, Karviná (Závada), Opava a na více lokalitách v okrese Přerov.

Vlivem sucha bylo zjištěno zasychání odnoží na písčitých půdách v okrese Kolín, pozastavení růstu a odumírání slabých odnoží bylo pozorováno v okrese Kladno; poškozené porosty na lehčích půdách byly hlášeny v okresech na jižní Moravě a v okresech Přerov a Vsetín.

Laboratorně byly potvrzeny výskyty virové žluté zakrslosti pšenice (BYDV) v okresech Hodonín (Milokošť), Prostějov (Němčice nad Hanou, Prostějov), Vyškov (Chvalkovice na Hané), virové zakrslosti pšenice (WDV) v okrese Hodonín (Radějov u Strážnice) a směsi BYDV + WDV v okrese Hodonín (Veselí-Předměstí, Žádovice).

Střední výskyty tečkované listové skvrnitosti pšenice (Mycosphaerella graminicola) byly zjištěny v okresech Mladá Boleslav (Kostelní Hlavno), Sokolov (Těšovice) a Karlovy Vary (Sedlo); lokálně střední výskyt byl sledován v okrese Břeclav (Pavlov, Lednice, Lanžhot), ve spodních patrech u hustších porostů v okresech Vsetín a Přerov, ve vyšších listových patrech v okrese Bruntál; silný výskyt byl zjištěn v okrese Ústí nad Orlicí (Vysoké Mýto).

Střední výskyty padlí pšenice (Blumeria graminis) byly pozorovány v okresech Kladno, Brno-venkov (Pozořice); lokálně střední výskyt byl zjištěn v okrese Břeclav (Boleradice, Velké Pavlovice, Brumovice), Kroměříž (Vážany); ojediněle střední výskyty zejména na listových pochvách byly zaznamenány v okresech Přerov.

První výskyt světle hnědé skvrnitosti pšenice (Pyrenophora tritici-repentis) /helmintosporiové skvrnitosti/ byl zjištěn v okrese Kladno; ojedinělé střední výskyty byly sledovány v okresech Trutnov, Znojmo (Loděnice); na celém území okresů Jindřichův Hradec a Tábor byl pozorován plošný slabý výskyt.

První výskyt larev kyjatky travní (Metopolophium dirhodum) byl zaznamenán na listech v okrese Uherské Hradiště (28.4. Nedachlebice).

Další výskyty larev kohoutků (Oulema spp.) byly pozorovány v okresech Břeclav (27.4. Lanžhot, Horní Bojanovice), Bruntál; první výskyt požerků byl zjištěn v okresech Chomutov, Most; plošné výskyty dospělců kohoutka modrého (Oulema gallaeciana) byly pozorovány v okresech Tábor a Písek.

První miny způsobené housenkami obaleče obilního (Cnephasia pumicana) byly zaznamenány v okrese Kladno.

Lokálně střední výskyty hraboše polního (Microtus arvalis) byly sledovány v okrese Olomouc (Velký Týnec, Holice), porosty byly ošetřeny, lokálně střední výskyty především na okrajích porostů byly zaznamenány v okrese Jeseník (Javorník, Vidnava).

Lokálně střední zaplevelení bylo zjištěno v okrese Bruntál, ojediněle až silné v okrese Jeseník (Javorník, Vidnava) a opakovaně v okrese Vsetín zejména violkou rolní (Viola arvense), heřmánkovitými plevely (Matricaria spp.) a hluchavkami (Lamium spp.).

JEČMEN OZIMÝ (RF 32 – 51)

Poškození porostů (aplikace hnojiva DAM) bylo zaznamenáno v okrese Jičín (Popovice).

Poškození porostů suchem (redukce, zasychání odnoží) bylo hlášeno v okresech Rychnov nad Kněžnou, Jičín (Kacákova Lhota) a Ústí nad Orlicí.

Laboratorně byl potvrzen výskyt virové žluté zakrslosti ječmene (BYDV) v okresech Hodonín (Moravský Písek), Příbram (Volenice u Březnice) a Rakovník (Chrášťany u Rakovníka, Mutějovice), virové zakrslosti ječmene (WDV) v okrese Příbram (Bubovice u Březnice) a směsi BYDV + WDV v okrese Česká Lípa (Velký Grunov).

Ohniskový střední výskyt stéblolamu ječmene (Oculimacula yallundae) byl zjištěn v okrese Jeseník (Skorošice).

Ohniskové střední výskyty lemované stébelné skvrnitosti (Rhizoctonia cerealis) a obecné krčkové a kořenové hniloby obilnin (Fusarium spp.) byly zaznamenány v okrese Frýdek-Místek (Sviadnov).

Lokálně střední výskyty padlí ječmene (Blumeria graminis) byly zjištěny v okresech Rychnov nad Kněžnou (Bolehošť), Náchod, Jičín (Kacákova Lhota, Tuř, Butoves), Ústí nad Orlicí (Žamberk, Vysoké Mýto, Choceň), Břeclav, Opava a Jeseník (Skorošice, Tomíkovice).

Lokálně střední výskyty síťovité a okrouhlé skvrnitosti ječmene (Pyrenophora teres) byly pozorovány v okresech Ústí nad Orlicí (Vysoké Mýto), Jihlava, Žďár nad Sázavou (Špinov), Opava a Nový Jičín.

Lokálně střední výskyt spály ječmene (Rhynchosporium secalis) byl sledován v okresech Opava a Nový Jičín; ohniskový silný výskyt byl zaznamenán v okrese Karviná (Dolní Lutyně).

První výskyt larev kohoutků (Oulema spp.) byl zaznamenán v okrese Břeclav (27.4. Boleradice); plošné výskyty dospělců kohoutka modrého (Oulema gallaeciana) byly pozorovány v okresech Tábor a Písek.

První výskyt vrtalky ječné (Agromyza megalopsis) byl pozorován 29.4. v okrese Jičín (Kacákova Lhota).

JEČMEN JARNÍ (RF 12 – 23)

Lokální poškození porostů suchem bylo sledováno v okresech Nymburk, Kolín, na severní Moravě a ve Slezsku v okresech Olomouc, Opava, Přerov a Vsetín, hlavně na písčitých půdách, a ve většině okresů na jižní Moravě, zejména v okrese Vyškov (Dědice u Vyškova, Rostěnice); část porostů byla zaorána.

Silný výskyt síťovité a okrouhlé skvrnitosti ječmene (Pyrenophora teres) byl pozorován v okrese Mladá Boleslav (Kostelní Hlavno); záznamy prvních výskytů byly hlášeny v okresech Břeclav (28.4. Horní Bojanovice, Břeclav), Žďár nad Sázavou (28.4. Malá Losenice).

První výskyt spály ječmene (Rhynchosporium secalis) byl zjištěn v okrese Vyškov (28.4. Drnovice).

Pokračovaly záznamy dalších v daných lokalitách prvních výskytů padlí ječmene (Blumeria graminis) v okresech Ústí nad Orlicí (Choceň), Kroměříž (27.4. Těšany), Hodonín (27.4. Bzenec), Brno-venkov (28.4. Tvarožná), Prostějov, Břeclav (28.4. Horní Bojanovice).

Ojediněle až střední výskyt dřepčíků (Phyllotreta spp.) byl pozorován v okresech Ústí nad Orlicí (Choceň), Přerov.

První výskyt vajíček kohoutků (Oulema spp.) byl pozorován v okresech Prostějov, Břeclav (28.4. Horní Bojanovice), Kroměříž (27.4. Těšany); střední výskyty imag a vajíček byly zaznamenány ojediněle v okrese Opava a první výskyt larev byl zjištěn v okrese Břeclav (27.4. Lanžhot).

ŽITO

První výskyt hnědé rzivosti žita (Puccinia recondita) byl zjištěn v okrese Hodonín (27.4. Vracov).

Silný výskyt imag kříska polního (Psammotettix alienus) byl zaznamenán v okrese Liberec (Rychnov u Jablonce nad Nisou).

TRITIKALE (RF 31)

Lokální poškození porostů suchem (zasychání rostlin a žloutnutí spodních listů) bylo sledováno v okrese Kladno.

Střední výskyt světle hnědé skvrnitosti pšenice (Pyrenophora tritici-repentis) byl zjištěn v okrese Kladno.

LUSKOVINY

HRÁCH SETÝ (RF 12 – 19)

Lokálně střední poškození listopasem čárkovaným (Sitona lineatus) bylo zaznamenáno v okresech Chrudim (Bílý Kůň), Přerov a Opava.

OLEJNINY

ŘEPKA OZIMÁ (RF 57 – 65)

Lokální poškození suchem bylo sledováno v okrese Kolín.

Poškození krupobitím bylo zaznamenáno 29.4. v okrese Písek (Miroticko).

Střední výskyty blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) byly zaznamenány v okresech Brno-venkov, Břeclav, Žďár nad Sázavou; plošné střední až ojedinělé silné výskyty byly sledovány v okresech Znojmo, Šumperk (Bludov, Rovensko) hlavně na okrajích porostů; silný výskyt byl zjištěn v okrese Liberec (Rychnou u Jablonce nad Nisou); lokálně střední výskyty byly pozorovány v okresech Klatovy (Černíč – 14 ha), Tachov; porosty kvetou, ve vyšších polohách začínají kvést, nepředpokládají se proto významné škody.

Lokálně střední výskyty bejlomorky kapustové (Dasyneura brassicae) byly pozorovány v okrese Břeclav (Horní Bojanovice, Velké Pavlovice, Brumovice).

Střední výskyty krytonosce šešulového (Ceutorhynchus obstrictus) byly zjištěny v okresech Hradec Králové (Nový Bydžov, Chlumec nad Cidlinou, Mžany), Brno-venkov, Přerov, Frýdek-Místek, Opava a Vsetín; silný výskyt byl sledován v okrese Liberec (Rychnov u Jablonce nad Nisou).

HOŘČICE

Poškození žírem dřepčíků (Phyllotreta spp.) bylo zaznamenáno v okrese Brno-venkov (Trboušany).

MÁK (RF 10 – 26)

Sucho negativně ovlivnilo vzcházení porostů v okrese Pelhřimov (Hořice, Želiv). Předpoklad zaorávek byl hlášen v okresech Brno-venkov (Těšany), Blansko (Lysice, Boskovice), Vyškov (řídké porosty v celém okrese, část porostů již byla zaorána).

Lokálně střední výskyty krytonosce kořenového (Stenocarus ruficornis) byly pozorovány v okrese Žďár nad Sázavou (Dolní Libochová).

SLUNEČNICE

K poškození  větrnou erozí došlo v okrese Kolín (přesev 15 ha v okolí Veltrub).

OKOPANINY

CUKROVKA (RF 11 – 22)

Lokálně nestejnoměrné vzcházení vlivem sucha bylo hlášeno v okresech Bruntál, Olomouc, Opava, Přerov a Nymburk.

K poškození vzcházejících rostlin dřepčíky (Chaetocnema spp.) došlo v okrese Brno-venkov; první výskyt těchto škůdců byl zaznamenán v okrese Blansko (27.4. Boskovice).

První výskyt vajíček květilky řepné (Pegomyia hyoscyami) byl pozorován v okrese Litoměřice (Libochovice).

ŘEPA SALÁTOVÁ

Lokálně silné napadení dřepčíky (Chaetocnema sp.) bylo zaznamenáno u drobných pěstitelů v okrese Vyškov (28.4. Opatovice u Vyškova).

BRAMBORY (01 – 11)

První ojedinělý výskyt brouků mandelinky bramborové (Leptinotarsa decemlineata) byl zaznamenán u drobných pěstitelů v okresech Opava (Děhylov) a Louny (Žatec).

CHMEL (RF 17 – 26)

Střední výskyt plísně chmele (Peronoplasmopara humuli) byl zjištěn v okrese Louny (odrůdy Agnus a Premiant).

Kalamitní výskyt dřepčíka chmelového (Psylliodes attenuata) byl hlášen v okrese Louny (Běsno); střední až silný výskyt byl hlášen v okrese Přerov.

PÍCNINY

VOJTĚŠKA

Poškození suchem bylo sledováno na lehčích půdách v okrese Brno-venkov (Žabčice).

Střední výskyt kyjatky hrachové (Acyrthosiphon pisum) byl zjištěn v okrese Brno-venkov (Kovalovice).

Plošné střední výskyty listopasů (Sitona spp.) byly zaznamenány v okrese Znojmo.

BRSLEN

První výskyty okřídlených samiček mšice makové (Aphis fabae) byly pozorovány v okresech Znojmo (27.4.Tasovice), Uherské Hradiště (28.4. Nedachlebice) a Olomouc (Olomouc, Nemilany).

ZELENINA

Silné poškození dřepčíky (Phyllotreta spp.) u sadby zelí bylo zjištěno u drobných pěstitelů v okrese Přerov.

OVOCNÉ DŘEVINY a DROBNÉ OVOCE

JABLOŇ

Všeobecně střední až silný výskyt padlí jabloně (Podosphaera leucotricha) byl zaznamenán u drobných pěstitelů v okrese Hodonín (náchylné odrůdy), lokálně silné primární výskyty byly zaznamenány v okresech Karviná a Opava; lokálně střední výskyty byly sledovány v okresech Břeclav (Němčičky, Velké Pavlovice, Moravská Nová Ves), Blansko; bylo zahájeno ošetření v intenzivních sadech.

Lokálně silný výskyt vlnovníků (Eriophyidae) byl zaznamenán v okrese Opava (Pusté Jakartice).

První příznaky poškození mšicí jitrocelovou (Dysaphis plantaginea) byly sledovány v okrese Hodonín (Moravský Písek).

Lokálně střední výskyty mšice jabloňové (Aphis pomi) byly pozorovány na neošetřených stromech v okrese Znojmo.

První výskyty požerků způsobených housenicemi pilatky jablečné (Hoplocampa testudinea) byly zjištěny v okrese Prostějov.

Střední výskyt mery jabloňové (Cacopsylla mali) byl zjištěn v okrese Žďár nad Sázavou (28.4. Dolní Bobrová).

Lokálně střední výskyt imag zobonosky ovocné (Rhynchites bacchus) byl zjištěn v okrese Břeclav (Němčičky, Popice, Kobylí, Brumovice).

První výskyt dospělců obaleče jablečného (Cydia pomonella) byl zaznamenán ve feromonových lapácích v okresech Brno-venkov (27.4. Modřice, Řečkovice), Hodonín (28.4. Sudoměřice), Znojmo (28.4. Hrádek), Břeclav (27.4. Velké Bílovice), Uherské Hradiště (27.4. Nedakonice), Opava (Otice – 29.4.).

Nálety obaleče trnkového (Grapholita janthinana) do feromonových lapáků byly pozorovány v okrese Hodonín (Sudoměřice 4 ks).

Střední výskyty housenek obalečů pupenových a slupkových (obaleč pupenový – Spilonota ocellana, obaleč jabloňový – Hedya nubiferana /dimidioalba/, obaleč zimolezový – Adoxophyes orana /reticulana/, Pandemis spp., Archips spp. ad.) byly zjištěny v okrese Žďár nad Sázavou (28.4. Dolní Bobrová); zaznamenány byly první úlovky obaleče jabloňového v okrese Most.

Lokálně střední výskyty klíněnky jabloňové (Phyllonorycter blancardellus) byly pozorovány ve feromonových lapácích v okrese Znojmo.

Velmi silné výskyty housenek (holožíry) bekyně zlatořitné (Euprotis chrysorrhoea) byly zjištěny v okrese Kutná Hora (silniční stromořadí Čáslav-Vrdy, Čáslav-Horky).

HRUŠEŇ

První výskyty hálčivce hrušňového (Epitrimerus pyri) byly zjištěny v okresech Litoměřice (Slatina,Vědomice), Brno-venkov (28.4. Viničné Šumice); střední až silné výskyty byly pozorovány v okrese Znojmo (Valtrovice, Šumice).

Střední výskyty mery skvrnité (Cacopsylla pyri) byly zjištěny u drobných pěstitelů v okrese Zlín (Otrokovice).

První výskyt larev bejlomorky hrušňové (Dasyneura pyri) byl zaznamenán v okrese Brno-venkov (Viničné Šumice – 28.4.); střední výskyt byl pozorován v okrese Jičín (Lužany – 29.4.).

Střední výskyt housenek bekyně zlatořitné (Euproctis chrysorrhoea) byl sledován v aleji v okrese Olomouc (Dub nad Moravou – Tovačov).

SLIVOŇ

Silné výskyty puklice švestkové (Parthenolecanium corni) a mšic (Aphidoidea) byly zjištěny v okrese Přerov.

Lokálně střední výskyty housenek píďalky podzimní (Operophtera brumata) byly pozorovány v celém okrese Břeclav.

Lokálně střední výskyt obaleče švestkového (Cydia funebrana) byl sledován v okrese Břeclav (Němčičky) ve feromonových lapácích.

Střední výskyt housenek slupkových a pupenových obalečů (Tortricidae) byl zaznamenán v okrese Žďár nad Sázavou (28.4. Dolní Bobrová).

Lokálně střední výskyty larev pilatek švestkové a žluté (Hoplocampa minuta, H. flava) byly zjištěny u drobných pěstitelů v okrese Olomouc (Náměšť na Hané, Nedvězí, Senice na Hané).

BROSKVOŇ

Ojediněle střední výskyty mšice broskvoňové (Myzus persicae) byly zaznamenány v okresech Přerov a Olomouc.

Lokálně střední výskyty mšic (Aphidoidea) byly zjištěny v okrese Jičín (Jičín, Lužany, Úlibice).

MERUŇKA

poškození pupenů mrazem došlo v okrese Břeclav (Valtice, Kobylí, Velké Pavlovice a Němčičky). Na uvedených lokalitách proběhla dormance u dvacetiletých stromů, tyto stromy dosud neodkvetly.

První výskyt moniliniové spály meruňky (Monilinia spp.) byl zaznamenán v okrese Břeclav (Mikulov).

Lokálně střední výskyt housenek píďalky podzimní (Operophtera brumata) byl pozorován v celém okrese Břeclav.

Lokálně střední výskyt dospělců zobonosky ovocné (Rhynchites bacchus) byl zjištěn v okrese Břeclav ( Němčičky, Kobylí, Velké Pavlovice).

RYBÍZ

Lokálně střední výskyty mšice rybízové (Cryptomyzus ribis) byly sledovány u drobných pěstitelů v okresech Znojmo, Zlín, Olomouc, Přerov a Šumperk.

JAHODNÍK

Silný výskyt dospělců lalokonosce libečkového (Otiorhynchus ligustici) byl pozorován v okrese Náchod (Rasošky).

První výskyt brouků květopase jahodníkového (Anthonomus rubi) byl zjištěn na jahodníku ananasovém v okrese Kolín (Velim).

RÉVA VINNÁ

Lokálně střední výskyt housenek různorožce trnkového (Peribatodes rhomboidarius) byl pozorován v okrese Břeclav (Němčičky, Velké Pavlovice); střední až silný výskyt byl sledován v témže okrese (Tvrdonice, Vrbice, Mikulov).

Střední nálety obaleče mramorovaného (Lobesia botrana) do feromonových lapáků byly zaznamenány  okrese Hodonín ( Vnorovy, Bzenec ).

Počátek náletů obalečíka jednopásného (Eupoecilia ambiguella) do feromonových lapáků byl sledován v okresech Most, Hodonín a Uherské Hradiště (27.4. Polešovice).

Lokálně střední výskyty hálčivce révového (Calepitrimerus vitis) byly zjištěny v okrese Hodonín (Hroznová Lhota, Blatnice).

OSTATNÍ

Silný výskyt chřestovníčka liliového (Lilioceris lilii) byl sledován na liliích v okrese Náchod (Náchod).

První výskyt dospělců klíněnky jírovcové (Cameraria ohridella) byly zjištěny na jírovcích v okresech Příbram (27.4. Březnicko), Zlín (27.4. Zlín); silné nálety do feromonových lapáků byly sledovány v okresech Hradec Králové (Hradec Králové – parky); střední výskyty byly zaznamenány v témže okrese (Chlumec nad Cidlinou – parky) a na severní Moravě a ve Slezsku.

3. Závěr

Sucho se negativně projevilo v porostech většiny pěstovaných plodin. Došlo k redukci odnoží ozimých obilnin a horšímu odnožování u jařin; špatně vzcházely porosty cukrovky, máku. Poškození mrazem bylo zaznamenáno u meruněk.

Byly zaznamenány první výskyty světle hnědé skvrnitosti pšenice (Pyrenophora tritici-repentis), spály ječmene (Rhynchosporium secalis) na jarním ječmeni a moniliniové spály meruňky (Monilinia spp.).

Z výsledků pozorování je patrný nárůst výskytů živočišných škůdců; byly zjištěny první výskyty mandelinky bramborové (Leptinotarsa decemlineata), klíněnky jírovcové (Cameraria ohridella), ve zvýšené až silné intenzitě byly sledovány výskyty různých druhů mšic (Aphidoidea) a nálety obalečů (Tortricidae) v ovocných dřevinách. V okrese Louny byl zaznamenán kalamitní výskyt dřepčíka chmelového (Psylliodes attenuata).

Ing. Tomáš Růžička, vedoucí odboru ochrany proti škodlivým organismům

Zařazeno v Rostlinná výroba