KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Změna legislativy o materiálech v kontaktu s potravinami

22/05/09

Vyhláškou 127/2009 Sb. se mění některá ustanovení vyhlášky 38/2001 Sb.

Vyhláška 127/2009 Sb. mění vyhlášku 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění vyhlášky č. 186/2003 Sb., vyhlášky č. 207/2006 Sb., vyhlášky č. 551/2006 Sb., vyhlášky č. 271/2008 Sb. a vyhlášky č. 386/2008 Sb.
Konzolidované znění vyhlášky 38/2001 je k dispozici na Portálu státní správy ČR.
Dochází mj. ke změně v příloze č. 3 a úpravám citací souvisejících předpisů. Účinnost nastává dnem vyhlášení (15. 5. 2009). Výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, které nejsou v souladu s ustanoveními této vyhlášky, lze vyrábět a uvádět na trh nejdéle do 7. března 2010.